Försäljningen, lagerhållningen och användningen av preparat med dikvat, pymetrozin och propikonazol kommer upphöra

3.4.2019 9.32
Pressmeddelande

EU:s kommission förbjöd förra hösten dikvat, pymetrozin och propikonazol vilka är verksamma ämnen i växtskyddsmedel. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka tillstånden för preparat som innehåller dessa verksamma ämnen samt bestämt övergångstider för försäljning, förstörelse av lagervaror och användning av preparaten.

Övergångstider för de olika preparaten:

Preparat Verksamt ämne Registreringsnummer Försäljningen upphör Lagring och användning upphör
Reglone dikvat 807 31.8.2019 4.2.2020
Plenum pymetrozin 3085 31.5.2019 30.1.2020
Menara propikonazol 2959 31.8.2018 31.8.2019
Akopro 490 EC propikonazol 2970 31.5.2019 19.3.2020
Armure propikonazol 2960 31.5.2019 19.3.2020
Banner Maxx II propikonazol 3355 31.5.2019 19.3.2020
Basso propikonazol 1948 31.5.2019 19.3.2020
Bolt XL propikonazol 3274 31.5.2019 19.3.2020
Bravo Premium propikonazol 2976 31.5.2019 19.3.2020
Bumper 25 EC propikonazol 2893 31.5.2019 19.3.2020
Propikonazol för jordbruk propikonazol 3040 31.5.2019 19.3.2020
Propikonazol för jordbruk Duo 2 propikonazol 3019 31.5.2019 19.3.2020
Stereo 312.5 EC propikonazol 1817 31.5.2019 19.3.2020
Tilt 250 EC propikonazol 1572 31.5.2019 19.3.2020
Zenit 575 EC propikonazol 1885 31.5.2019 19.3.2020

När tidsfristen för lagerhållning och användning har förfallit, kommer Tukes ta bort preparaten från registret över växtskyddsmedel. Därefter ska de produkter som fortfarande finns kvar förstöras som farligt avfall.

Preparatet Reglone har godkänts till bekämpning av ogräs i rotfrukts- och grönsaksland, för potatis, krydd- och bärväxter, i fruktträdgårdar, i så- och planteringsbänkar på plantskolor och skogsplantskolor, avlägsnade av jordgubbsrevor i radmellanrum, blastdödning i potatis, ärtor, bondbönor, oljedådra och oljelin, rybs och raps samt i
fröodlingar av klöver, spånadslin och lupin.

Preparatet Plenum är godkänt för användning av bekämpning av rapsbaggen för vår- och höstrybs samt vår- och höstraps. Dessutom är preparatet godkänt för användning i mindre omfattning (minor use) för att bekämpa skadedjur för följande växter: tomat, aubergine, paprika, kryddpaprika, squash, växthusgurka och frilandsgurka i växthus, olika sallatsväxter, örter, jordgubbe i växthus.

Användningsställen för preparat med propikonazol är bland annat: bekämpning av svampsjukdomar hos sädesslag, bekämpning av åkomman Ramularia hos sockerbetor, bekämpning av döda skott eller vintermögel hos tall i skogsbruksplanteringar, bekämpning av svampsjukdomar på golffält och grästäckta idrottsplaner.

Varför dessa preparat förbjuds

Godtagbarheten av alla verksamma ämnen i växtskyddsmedel bedöms med vissa mellanrum inom EU enligt de giltiga anvisningarna för riskbedömning och kriterierna för godkännande.

Besluten att förbjuda de verksamma ämnena är baserade på riskbedömningar gjorda av rapporteringsländerna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA, samt förbud inom EU baserade på dessa. I verkställighetsförordningarna för dikvat, pymetrozin och propikonazol regleras överföringsdatumen, varefter preparaten ska avlägsnas från användning.

Länk till EU:s databas över verksamma ämnen

Dikvat: Användningen av preparatet Regione orsakar risker för människor som bor i närområdet och för förbipasserande enligt alla exponeringsmodeller. Dessutom har användning av preparatet Regione konstaterats orsaka risker för fåglar. EFSA:s slutsatser

Pymetrozin eller dess metaboliter kan ha skadliga effekter på grundvattnet och vattenlevande organismer. Ämnets hormonstörande egenskaper har inte kunnat uteslutas. EFSA:s slutsatser

Propikonazol klassas enligt CLP-förordningen som ett ämne som är skadligt för reproduktionen. Enligt kriterierna för godkännande i växtskyddsmedelsförordningen (EG) Nr: 1107/2009) kan ett sådant verksamt ämne som är klassificerat i kategori Repro 1B inte godkännas som växtskyddsmedel. Mer information om klassificeringen

Dessutom orsakar propikonazol risk för förorening av bottenvattnet. På grund av informationsbrist har vi inte heller kunnat utvärdera, ifall konsumenterna exponeras för ämnet via näringsintaget. EFSA:s slutsatser

Beslut om att ta bort preparatet Menara, som innehåller propikonazol, från registret över växtskyddsmedel, har gjorts redan tidigare, på grund av det skadliga hjälpämnet, som preparatet innehåller.

Tukes upprätthåller ett register över godkända växtskyddsmedel.

Mer information:

överinspektör Liisa Hirvonen (Reglone-preparatet), tfn. 029 5052 040

överinspektör Marja Suonpää (Plenum-preparatet), tfn. 029 5052 093

överinspektör Heli Anttila (propikonazol-preparaten), tfn. 029 5052 019

e-postadresser i formen: [email protected]

Länkar till Tukes dokument om förbjud av verksamma ämnen:

EU kielsi propikonatsoli-tehoaineen käytön kasvinsuojeluaineena (meddelande, på finska 25.10.2018)

EU förbjöd dikvat och pymetrozin av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel (meddelande 9.11.2018)