Hoppa till innehåll

En gammal brandvarnare är inte tillförlitlig

Mediatiedote
Utgivningsdatum 29.10.2020 8.23 | Publicerad på svenska 29.10.2020 kl. 9.34
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde ljudstyrkan hos äldre brandvarnare och speciellt optiska brandvarnares känslighet för rök. Baserat på resultaten fungerar inte gamla brandvarnare längre tillförlitligt utan deras känslighet för rök och ljudstyrka kan försämras med tiden. Brandvarnares funktion ska testas regelbundet och varnaren bör bytas ut mot en ny med 5–10 års mellanrum.

I början av 2020 testade Tukes 94 brandvarnare med åldern 0–36 år. Brandvarnarprojektet var en fortsättning på ett motsvarande projekt som genomfördes 2017–2018. Redan med det tidigare projektet som grund kunde det konstateras att brandvarnarnas funktion försämras med tiden. Baserat på resultaten från det första projektet ville man undersöka närmare effekterna av åldrande på brandvarnarnas ljudstyrka och optiska brandvarnares känslighet för rök.

Brandvarnarens ljudstyrka är viktig

Enligt undersökningar vaknar en vuxen vid ljud på 75 dB(A). Ljudstyrkorna i det nu genomförda projektet var i huvudsak över 85 d(B)A. En del av de undersökta brandvarnarna gav ingen ljudsignal alls och i en del kunde försvagningen av ljudstyrka observeras med hörseln utan mätningar. Sådana brandvarnare utgjorde 14 procent av de undersökta.

–  Försämrad ljudstyrka eller brist på funktion hos brandvarnare kan observeras redan genom ett tryck på testknappen. Därför är det viktigt att testa brandvarnare regelbundet, säger överinspektör Karoliina Meurman vid Tukes. 

Baserat på testerna av rökkänslighet och speciellt polyuretanbrand fanns det större spridning i reaktionstiderna hos optiska brandvarnare än hos joniserande brandvarnare.  Funktionen hos optiska brandvarnare baseras på mätning av ljus från en ljuskälla inne i varnaren. En joniserande brandvarnare mäter den elektriska ledningsförmågan inne i brandvarnaren. Enligt enkäter som Tukes gjort är mer än 70 procent av de brandvarnare som sålts i Finland optiska.

– Med testresultaten som grund klarar brandvarnare baserade på joniserande teknik tidens tand bättre och reagerar jämnare på rök än optiska brandvarnare, säger Meurman.

Sköt underhållet av brandvarnaren och byt ut den i tid 

Lägenhetens innehavare, det vill säga den boende, ska se till att brandvarnaren fungerar. Brandvarnarens batteri och ljudsignal bör kontrolleras en gång i månaden med ett tryck på testknappen. För att garantera funktionssäkerheten ska brandvarnaren bytas ut enligt tillverkarens anvisningar, i allmänhet med 5–10 års mellanrum. Brandvarnaren ska vara försedd med tillverkarens rekommenderade tidpunkt för byte av brandvarnare. Informationen finns vanligtvis på brandvarnarens botten.

I den fortsatta utredningen om brandvarnarnas åldrande deltog förutom Tukes dessutom Finans Finland rf, Nuohousalan Keskusliitto, Finlands Brandbefälsförbund rf och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf.

Länk till slutrapporten (på finska)

Ytterligare information:
Överinspektör Karoliina Meurman, tfn 029 5052 651
e-postadresser har formatet: [email protected]
  

Anordningar inom räddningsväsendet
Tillbaka till toppen