EU förbjöd dikvat och pymetrozin av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel

9.11.2018 9.56
Pressmeddelande

EU har beslutat om nya förbud mot verksamma ämnen i växtskyddsmedel. Förbuden gäller de verksamma ämnena dikvat och pymetrozin. Dikvat är ett verksamt ämne i preparatet Reglone, som under flera decennier har använts inom EU för ogräsbekämpning. Ett annat verksamt ämne som förbjöds i oktober är pymetrozin som ingår i preparatet Plenum. Plenum är godkänt för bekämpning av bl.a. rapsbaggar på rybs- och rapsodlingar.

Preparaten får fortfarande användas under odlingsperioden 2019

Användningen av Reglone är tillåten fram till 4.2.2020, då preparatet tas bort från växtskyddsmedelsregistret. Preparatet Reglone godkändes för användning i Finland 1961.

Reglone är godkänt för ogräsbekämpning i följande användningsområden:

 • rotfrukts- och grönsaksodlingar
 • potatis
 • krydd- och bärväxter
 • fruktträdgårdar
 • plantskolors och skogsplantskolors så- och planteringsbänkar
 • avlägsnade av jordgubbsrevor i radmellanrum
 • blastdödning i potatis, ärter, bondböna, oljelin, oljedådra, rybs och raps samt i fröodlingar av klöver, spånadslin och lupin.

Användningen av Plenum är tillåten fram till 30.1.2020, då preparatet tas bort från växtskyddsmedelsregistret.

Plenum on är godkänt för följande användningsområden:

 • bekämpning av rapsbagge i vår- och höstrybs samt vår- och höstraps.

Preparatet är även godkänt för användning i mindre omfattning (minor use) för bekämpning av bladlöss och mjöllöss i odlingar av:

 • tomat
 • äggplanta
 • paprika
 • chilipaprika
 • zucchini
 • gurka (växthusgurka och frilandsgurka) i växthus.

Plenum har även godkänts för bekämpning av bladlöss på:

 • olika sallatsväxter
 • örter
 • jordgubbe i växthus.

Varför dessa preparat förbjuds

Godtagbarheten av alla verksamma ämnen i växtskyddsmedel bedöms med vissa mellanrum inom EU enligt de giltiga kriterierna för godkännande. 

Vid den nya bedömningen av dikvat konstaterade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA att enligt de nuvarande kriterierna för godkännande är de risker för människors och djurs hälsa som användningen av dikvat medför inte är på en godtagbar nivå.

Efter den nya bedömningen av pymetrozin konstaterade EFSA, att pymetrozin eller dess metaboliter kan ha skadliga effekter på grundvattnet och vattenlevande organismer. Ämnets hormonstörande egenskaper har inte heller kunnat uteslutas.

EU-kommissionens förslag om att förbjuda dikvat och pymetrozin samt tiram som redan är förbjudet i Finland understöddes inte av medlemsländerna i ständiga kommittén för växtskydd eller i omprövningskommittén. Därför fattades de slutgiltiga besluten av Europeiska kommissionen.

Tukes upprätthåller ett register över godkända växtskyddsmedel.

Ytterligare information:

gruppchef Kaija Kallio-Mannila, Säkerhets- och kemikalieverket, tfn 029 5052 036, [email protected]

överinspektör Liisa Hirvonen (preparatet Reglone), Säkerhets- och kemikalieverket, tfn 029 5052 040,

[email protected]

överinspektör Marja Suonpää (preparatet Plenum), Säkerhets- och kemikalieverket, tfn 029 5052 093, [email protected]