Hoppa till innehåll

Färre elbränder i fjol

Mediatiedote
8.4.2021 8.16 | Publicerad på svenska 12.4.2021 kl. 10.31
Pressmeddelande

År 2020 inträffade färre bränder som fått sin början i en elektronisk apparat eller elinstallation än under tidigare år. Enligt räddningsväsendets PRONTO-register fick räddningsverken i fjol sammanlagt ungefär 2 200 brandlarm där el hade antecknats som brandorsak. Antalet är det minsta på sju år. Elspisen orsakade fortfarande största delen av elbränderna, och brandorsaken var oftast felaktig användning. I fjol var antalet larm i anslutning till spisbränder 834. Även detta antal minskade med ungefär hundra jämfört med föregående år.

Med elbrand avses en brand som får sin tändningsenergi direkt från elen, till exempel från en spis, ett bastuaggregat, en kylningsanordning, en lampa eller en elinstallation. 

– Anledningen till elbranden är oftast felaktig användning eller installation av elapparaten eller försummelse av underhåll, säger överinspektör Jukka Lepistö vid Tukes.  

Exempel på felaktig användning:
– apparaten används trots att det finns återkommande störningar i dess funktion
– apparaten används på en icke-avsedd plats, t.ex. ett frysskåp på balkongen
– apparaten används trots att den tydligt är skadad
– apparaten underhålls inte enligt anvisningarna.

Den näst vanligaste brandorsaken i fjol efter spisen var belysning (189). Bland de fem apparater som oftast orsakade bränder var även andra maskiner och apparater (187) samt bastuaggregat (109). Batterier eller laddare till småelektronik orsakade en brand eller brandrisk i 48 fall. Det fanns 50 fall där branden fått sin början i en tvättmaskin och 54 fall där branden fått sin början i en diskmaskin. I 93 fall startade branden i elledningar och -kablar, i 83 fall i elcentraler och i 75 fall i en annan del av elnätet.  

Den vanligaste anledningen till elbränder är oövervakad eller slarvig användning av spisen

Enligt de uppgifter som registrerats i räddningsväsendets PRONTO-olycksdatabas har det under de senaste fem åren inträffat i genomsnitt 960 bränder som startat i en spis eller ugn per år. Fjolårets antal bränder, 834, var det minsta på sju år. 

– Det kan hända att människorna har blivit noggrannare, funderar Lepistö. 

– Jag hoppas på att trenden fortsätter, eftersom det fortfarande sker för många spisbränder. 

– En spisbrand beror mycket sällan på ett fel i själva spisen. Oftast handlar det om människans vårdslöshet, oaktsamhet eller brådska. Oftast beror branden på att någon har glömt stänga av spisen. En het platta gör att kärl, stekspadar, mat eller något annat på eller nära spisen fattar eld. Vanligen sprider sig branden ganska snabbt till konstruktioner ovanför och invid spisen, säger Lepistö.

– En spisbrand kan förebyggas med korrekt handling. Koncentrera dig på matlagningen, förvara inte föremål på eller nära spisen. Se också till att det inte finns kärl av mat på spisen när du lämnar hemmet och har keldjur. Ditt keldjur kan sträcka sig efter maten och sätta på spisen av misstag på samma sätt som ett nyfiket barn som hinner överallt, varnar Lepistö. 

Bränder som får sin början i bastuaggregat orsakas oftast av tvätt som torkas ovanpå bastuaggregatet

Det inträffar i genomsnitt ungefär 140 bränder som fått sin början i bastuaggregat årligen. Antalet bränder som fått sin början i bastuaggregat minskade mest av alla elbränder i fjol. I fjol var antalet fall 109 medan antalet året innan var 150. 

– Vid bränder som fått sin början i bastuaggregat är de vanligaste orsakerna till branden att tvätt torkas i basturummet samt att föremål lämnas på bastuaggregatet. I värsta fall används bastun som förråd i stället för bastubad. Då finns risken att bastuaggregatet av misstag kopplas på, vilket gör att de saker som placerats på eller nära bastuaggregatet fattar eld.

– Människornas egna åtgärder har stor betydelse för hur säker bastuaggregatet är. Se till att det inte finns några extra saker på eller nära bastuaggregatet. Bastun är avsedd för bastubad, inte för förvaring, påminner Lepistö.

Bilaga: Tips om trygg elanvändning

En fungerande brandvarnare räddar människoliv

En fungerande brandvarnare hjälper till att upptäcka branden i ett tillräckligt tidigt skede. Vid en brand har man bara några minuter på sig att lämna utrymmet, eftersom de giftiga brandgaserna kan döda mycket snabbt. Kontrollera brandvarnarens funktion regelbundet genom att trycka på testknappen och byt batteri regelbundet, exempelvis på 112-dagen den 11 februari.

Matlagning

– Var alltid noggrann när du lagar mat: gör inte många saker samtidigt.
– Håll det närmaste området runt spisen fritt från saker.
– Lämna inte matrester, som kan locka keldjuren, i kastruller eller stekpannor på spisen.
– Ha koll på vad barnen gör i köket.
– Skaffa vid behov en skyddsanordning för spisen.

Belysning

– Välj i första hand led-belysning om möjligt. Led-lampor blir inte heta såsom halogener eller glödlampor.
– Säkerställ at flyttbar belysning är placerad och monterad på ett sådant sätt att de inte kan hetta upp eller antända material som ligger i närheten. Till exempel kan en lampa som har fallit ner i sängen eller en fåtölj antända textilier.
– Kontrollera om lysrören blinkar. Byt vid behov lysrör och reaktorer.
– Att ha belysning och belysningsserier som dekorationsföremål innebär alltid en brandrisk.

Bastu

– Basturummet är avsett för bastubad, INTE för förråd eller torkrum för tvätt.
– Fjärrstart av bastuaggregatet innebär alltid en risk.
– Kontrollera att det inte finns föremål på eller i närheten av bastuaggregatet.
– Bastuaggregaten åldras vid användning. Kontrollera kopplingsurets och termostatens funktion. Om anordningen inte fungerar korrekt, tillkalla en elinstallatör.

Laddning av batteri

– Ladda alltid batteriet enligt bruksanvisningen.
– Lämna inte apparaten på laddning utan övervakning, särskilt inte i boendeutrymmen.
– Ladda inte apparaten på en plats där det finns lättantändligt material runtomkring.
– Ta loss apparaten från laddaren när laddningen är färdig.
– Ifall batteriet eller apparaten överhettas, dra loss laddarens nätsladd, om det kan göras på ett säkert sätt.
– Om batteriet har svullnat eller om det finns andra tecken på eventuella fel, får det inte längre laddas.

Batterier

– Korrekt återvinning: Ta använda batterier till insamlingslådan för batterier.
– Det är inte bra att förvara en stor mängd uttjänta återvinningsbara batterier hemma.
– Alltid när du tar batterier från en apparat, tejpa batteriets poler så de inte syns.