Hoppa till innehåll

Försäljning, lagring och användning av mankozebpreparat upphör

Utgivningsdatum 20.5.2021 9.17
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka tillstånden för växtskyddspreparat som innehåller mankozeb samt bestämt övergångstider för försäljning, förstörelse av lagervaror och användning av preparaten. Tillstånden dras tillbaka på grund av att EU-kommissionen i december inte förnyade godkännandet av mankozeb.

I Finland finns det sju preparat som innehåller mankozeb i växtskyddsmedelsregistret.

Penncozeb DG, Tridex 75 DG och Trimanoc DG har godkänts för bekämpning av potatisbladmögel och för bekämpning av fläcksjuka på vinbär och krusbär. 

Acrobat WG har godkänts för bekämpning av lökbladmögel. 

Preparaten Dithane NT och Maatilan Mankotsebi WG har godkänts i Finland för bekämpningen av de i bruksanvisningen nämnda svampsjukdomarna på potatis, lök- och snittblommor, prydnadsväxter, prydnadsblommor och -träd, gul lök, vit-, schalotten- och purjolök, vinbär, krusbär, äpple, päron, plommon, körsbär, vindruva, morot, blomkål, broccoli, höstvete, bönor och ärter enligt bruksanvisningen. 

Preparatet Ridomil Gold MZ Pepite har godkänts i Finland för bekämpning av potatisbladmögel.

Övergångstider för de olika preparaten

Försäljningen och distributionen av följande preparat upphör 4.7.2021 och deras lagring, förstörelse av lagervaror och användning upphör 4.1.2022

Acrobat WG (verksamma ämnen mankozeb, dimetomorf, registreringsnummer 1766)
Dithane NT (verksamt ämne mankozeb, registreringsnummer 1283)
Ridomil Gold MZ Pepite (verksamma ämnen mankozeb, metalaxyl-M, registreringsnummer 2829)
Penncozeb DG (verksamt ämne mankozeb, registreringsnummer 1933)
Tridex 75 DG (verksamt ämne mankozeb, registreringsnummer 2973)
Trimanoc DG (verksamt ämne mankozeb, registreringsnummer 3509)

Försäljningen och distributionen av följande preparat upphörde 31.1.2021 och dess lagring, förstörelse av lagervaror och användning upphör 31.7.2021

Maatilan Mankotsebi WG (verksamt ämne mankozeb, registreringsnummer 3370)

När tidsfristen för lagerhållning och användning har förfallit, kommer Tukes att ta bort preparaten från växtskyddsmedelsregistret. Därefter ska de produkter som fortfarande finns kvar förstöras som farligt avfall.

Orsaker till förbudet

Enligt EU-kommissionens genomförandeförordning (EU 2020/2087) förnyas godkännandet av mankozeb inte. 

Utifrån vetenskaplig och teknisk information anser kommissionen att det finns tecken på att mankozeb har klassificerats i kategorin för reproduktionstoxiska ämnen och att de nya kriterierna för fastställande av hormonstörande egenskaper uppfylls för människor och med största sannolikhet för icke-målorganismer. 

Dessutom konstaterade myndigheten att uppskattningen av exponering från andra källor än kosten överskrider referensvärdena för de representativa användningsområdena i tomater, potatis, spannmål och vinrankor.

Ytterligare information:
Länk till EU:s databas över verksamma ämnen 
Efsas slutsatser om mankozeb
 

Ytterligare information:

överinspektör Heli Anttila, tfn 029 5052 019, [email protected]
överinspektör Heini Paloheimo, tfn 029 5052 033, [email protected]

Tukes upprätthåller ett register över godkända växtskyddsmedel på www.kemidigi.fi