Hoppa till innehåll

Fyrverkerier vid årsskiftet orsakade 10 ögonskador – bränder sysselsatte räddningsverken

Mediatiedote
Utgivningsdatum 18.1.2021 16.45 | Publicerad på svenska 22.1.2021 kl. 14.10
Pressmeddelande

Vid årsskiftet 2020–2021 fick tio personer ögonskador som krävde sjukhusvård till följd av fyrverkerier. Därtill skadades en person av ett otänt tomtebloss som träffade ögat och en person fick en ögonskada av en P1-produkt avsedd för fördrivning av djur. Bland de som drabbades av ögonskador fanns även minderåriga. Antalet ögonskador ökade jämfört med föregående årsskifte, men förblev på samma nivå som under fjolårets föregående tre år. Räddningsverken tog emot 68 fyrverkerirelaterade alarm. Antalet minskade jämfört med föregående årsskiftes 92 alarm. Tukes tog emot 7 anmälningar om felaktiga fyrverkerier.

 Både personer som tände fyrverkerierna och åskådare drabbades av ögonskador, bland dem två minderåriga


Bland de som drabbades av ögonskador till följd av fyrverkerier fanns både åskådare och personer som tände fyrverkerierna. Bland dem fanns bl.a. en fyraåring och en 70-åring, båda åskådare. Av de tio ögonskadorna var tre svåra, fem måttliga och två milda. Majoriteten av de skadade använde inte skyddsglasögon. I tre fall orsakades skadan av fyrverkeritårtor, i fem fall av raketer och i två fall var orsaken till skadan okänd. Därtill orsakades en skada av ett otänt tomtebloss och en av en P1-produkt avsedd för fördrivning av djur. Uppgifterna om ögonskador bygger på information som Finlands Ögonläkarförening samlat in från sjukhusen.  

Ögonskador kan förhindras genom att använda skyddsglasögon och följa bruksanvisningen


– Svåra och måttliga ögonskador till följd av fyrverkerier kan nästan alltid förhindras med skyddsglasögon. Att använda skyddsglasögon vid avfyrning av fyrverkerier har varit obligatoriskt i mer än 10 år, och personer som använt skyddsglasögon har endast drabbats av milda skador. Tyvärr använder endast få åskådare skyddsglasögon, säger Tero Kivelä, överläkare vid kliniken för ögonsjukdomar vid HUCS.

Tukes och Finlands Ögonläkarförbund rekommenderar även att åskådare använder skyddsglasögon eftersom fyrverkeripjäser som flyger i fel riktning varje år orsakat ögonskador för utomstående.

– Vid avfyrning av fyrverkerier ska bruksanvisningar, åldersgränser och skyddsavstånd följas. Fyrverkerier är förbjudna för personer under 18 år. Föräldrar bör komma ihåg att inte ge fyrverkerier åt barn, säger Tukes gruppchef Kurt Kokko

Räddningsverken tog emot 68 larm om fyrverkerirelaterade bränder, varav största delen var bränder i soptunnor


Under perioden 27.12–5.1 fick räddningsverken 68 larm på grund av eldsvådor som bedömdes ha orsakats av fyrverkerier. Antalet fyrverkerirelaterade larm under samma tidsperiod föregående år var 92. Av bränderna som orsakats av fyrverkerier var största delen bränder i soptunnor (49), 5 bränder i byggnader och 5 brandfaror i byggnader. 

Jämförelsevis uppstod sammanlagt 117 fyrverkerirelaterade bränder under hela fjolåret. Av dem var 64 bränder i soptunnor, 7 byggnadsbränder och 12 brandfaror i byggnader. 

Uppgifterna är hämtade från Räddningsinstitutets PRONTO-register.

Tukes tog emot sju anmälningar om felaktiga fyrverkeripjäser och smällare  

Tukes tog emot sju anmälningar om felaktiga fyrverkeripjäser och smällare.  Tre anmälningar gällde fyrverkeritårtor och tre P1-smällare. Två fyrverkeritårtor saknade bruksanvisning på finska och två personer hade drabbats av brännskador på benen av en fyrverkeritårta. Beträffande P1-smällarna gällde båda anmälningarna smällaren/fördrivningsprodukten Thunder Original. Anmälningarna gällde produktens höga ljud och en del av produkterna hade monterats fel, vilket lett till en felaktig användning. P1-smällare är avsedda för fördrivning av skadedjur och de får inte säljas i samband med fyrverkeripjäser. Tukes har utfärdat ett försäljningsförbud av fördrivningsprodukten Thunder Original och varnat för den i ett meddelande

Under fjolåret tog Tukes emot 10 anmälningar om felaktiga eller felfungerande fyrverkeripjäser. Under vissa år har antalet felanmälningar varit betydligt högre, t.ex. vid årsskiftet 2017–2018 var antalet 74 och 2016–2017 hela 238. 

Importörerna ansvarar för fyrverkeriernas säkerhet

Importörerna ansvarar för fyrverkeriernas säkerhet. Tukes övervakar att importörerna följer kraven i lagstiftningen och genomför kvalitetskontroller. Fyrverkerier omfattas inte av förhandsgodkännande. Alla fyrverkerier som importeras ska ha CE-märkning.

Ytterligare information:

Gruppchef Kurt Kokko, Tukes (fyrverkerier), tfn 029 5052 128, [email protected]

Professor Tero Kivelä, Finlands Ögonläkarförening rf, HUCS Klinik för ögonsjukdomar (ögonskador), tfn 050 525 2723, [email protected]

Planerare Heidi Liukkonen, Räddningsinstitutet (bränder), tfn 029 545 3411, [email protected]

BILAGA

Årligt antal ögonskador som krävt sjukhusvård vid årsskiftet. 
Källa: Finlands Ögonläkarförening rf

2020-2021: 12 
2019-2020: 5
2018-2019: 13
2017-2018: 12
2016–2017: 12
2015¬‒2016: 31
2014‒2015: 17
2013‒2014: 11
2012−2013: 15
2011−2012: 19
2010−2011: 27
2009−2010: 47
2008−2009: 46
2007−2008: 44
2006−2007: 32
2005−2006: 22
2004−2005: 31
2003−2004: 32
2002−2003: 19
2001−2002: 36
2000−2001: 30

Bränder under tiden 27.12−5.1 som lett till alarm och där brandorsaken har bedömts vara fyrverkerier. Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO).

2020-2021: 68
2019–2020: 92
2018–2019: 60
2017-2018: 67
2016–2017: 106
2015‒2016: 136
2014‒2015: 75
2013‒2014: 96
2012−2013: 44
2011−2012: 78
2010−2011: 69
2009−2010: 62
2008−2009: 236
2007−2008: 227
2006−2007: 155
2005−2006: 81
2004−2005: 84
2003−2004: 66
 

Tillbaka till toppen