Hoppa till innehåll

Fyrverkeripjäser är sprängmedel – ge dem inte till barn!

Mediatiedote
Utgivningsdatum 30.12.2021 8.30
Pressmeddelande

Fyrverkeripjäser orsakar många skador vid varje årsskifte, till exempel ögonskador och bränder. Även barn och ungdomar har fått ögonskador, en del när de själva har tänt fyrverkeripjäser. Eldsvådor orsakas ofta av vårdslöshet eller vandalism. Illdåd har begåtts av minderåriga, som inte ens har tillåtelse att hantera fyrverkeripjäser. Föräldrarna måste komma ihåg att fyrverkeripjäser är explosiva ämnen, som inte får överlåtas för användning till personer under 18 år.

Att sälja och överlåta fyrverkerier till personer under 18 år blev förbjudet i lag redan 2009. Samtidigt förbjöds innehav av fyrverkerier för minderåriga. Detta betyder att en minderårig inte får hantera fyrverkerier med sina vänner eller ens i en vuxens sällskap. 

Trots detta har barn och ungdomar varje år skadats i situationer där de själva har tänt fyrverkeripjäser. Ungdomar har också orsakat bränder med fyrverkeripjäser, antingen genom vårdslöshet eller avsiktligt. 

Barns och ungdomars förståelse av farorna med fyrverkeripjäser eller det egna ansvaret kan vara bristfällig. Ansvaret för ett tryggt nyårsfirande vilar på föräldrar och andra vuxna. 

– Om du har skaffat fyrverkeripjäser åt din familj, skjut pjäserna själv. Se också till att barn eller husdjur inte närmar sig en tänd fyrverkeripjäs, utan håller sig på säkert avstånd. Kom ihåg att använda skyddsglasögon när du skjuter fyrverkeripjäser. Användning av skyddsglasögon rekommenderas också för dem som tittar på fyrverkerier, säger överinspektör Jonas Sjelvgren vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). 

Illdåd får konsekvenser

Oförsiktigt bruk av fyrverkeripjäser eller vandalism orsakar varje år materiella skador och störningar i ordningen. 

– Enligt statistiken har det inte skett någon betydande ökning av illdåden eller ordningsstörningarna, och människorna kan i regel handla ansvarsfullt. Genom att noggrant följa de bruksanvisningar som försäljaren av fyrverkeripjäser ger, kan man fira årsskiftet på ett säkert sätt. Dessutom ska man komma ihåg att det inte är säkert att använda fyrverkeripjäser under påverkan av alkohol, säger kommissarie Harri Aaltonen vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Bränderna vid årsskiftet förorsakar mycket arbete vid räddningsverken. Under den senaste perioden 27 december till 5 januari fick till exempel räddningsverken 68 larm om bränder, vilka bedömdes ha orsakats av en fyrverkeripjäs. De flesta var soptunnor (49), fem var byggnadsbränder och likaså fem var risk för brand i byggnad. Skräpbränder är oftast ett resultat av vandalism. 

Byggnadsbränder och vandalism kan orsaka stora ekonomiska skador, som kan leda till skadeståndsskyldighet. 

– Förövaren kan ställas till straffrättsligt ansvar. Brottsrubriceringen beror också på konsekvenserna. Om en uppsåtlig handling orsakar någon annans död, kan det till exempel vara fråga om dråp, vilket leder till flera års fängelse. Det är också viktigt att förstå att om gärningsmannen är yngre än 15 år, realiseras ändå ett skadeståndsansvar, även om han inte är straffrättsligt ansvarig. Utöver ersättningsansvaret blir det fråga om åtgärder inom socialväsendet. Skadeståndsansvaret kan uppgå till miljontals euro, så framtidsutsikterna blir mycket dystra, varnar Aaltonen.

Fira årsskiftet förnuftigt och ta hänsyn till andra

  • Köp bara så många fyrverkeripjäser som du tänker använda.
  • När du köper fyrverkeripjäser, skaffa samtidigt skyddsglasögon åt hela familjen, om ni inte redan har dem.
  • Fyrverkeripjäser får endast avfyras av myndiga. Ge inte ens de minsta fyrverkeripjäserna i händerna på barn. 
  • Tänk i förväg ut var du ska skjuta fyrverkerierna. 
  • Läs bruksanvisningen i förväg i gott ljus och följ den.
  • Följ begränsningarna: Fyrverkeripjäser får avfyras mellan den 31 december och den 1 januari klockan 18–02.
  • Använd skyddsglasögon när du skjuter fyrverkeripjäser. Skyddsglasögon rekommenderas också för åskådare.
  • Försök inte tända på nytt en fyrverkeripjäs som inte fungerar, utan vänta i minst tio minuter innan du går fram till den. Du kan oskadliggöra en fyrverkeripjäs som inte fungerar genom att lägga den i en hink med vatten och låta den ligga kvar i flera timmar. 
  • Fyrverkeripjäser som inte fungerar får inte läggas i blandat avfall eller i annat avfall. Lämna tillbaka fyrverkeripjäsen till försäljningsstället eller importören. 
  • Se för egen del till att inte skräpa ner din omgivning. Samla in använda raketer, käppar och andra rester av fyrverkeripjäserna och lägg dem i soporna senast nästa dag. Fyrverkeripjäser som inte avfyrats kan vara farliga speciellt för barn.

Ytterligare information:
Överinspektör Jonas Sjelvgren (Tukes), tfn 029 5052 114, [email protected]

Kommissarie, Chef för tillståndsövervakningsenheten Harri Aaltonen, Polisinrättningen i Sydvästra Finland, tfn 0295 446 603, [email protected]

Planerare Heidi Liukkonen, Räddningsinstitutet (bränder), tfn 029 545 3411, [email protected]

Tillbaka till toppen