Framtiden för glyfosat diskuterades i Bryssel

Tukes 5.10.2017 20.17
Pressmeddelande

I dag 5.10.2017 diskuterades frågan om godkännande av glyfosat på EU:s tjänstemannamöte i Bryssel. Syftet var inte att rösta om godkännandet, utan ärendet fanns i diskussionspunkten på föredragningslistan. Flera medlemsstater har fortfarande inte tagit ställning till frågan om glyfosat ska godkännas. De ska dock rösta om frågan innan det gällande godkännandet upphör 31.12.2017.

Den ständiga kommitténs växtskyddssektion diskuterade frågan om glyfosat. Enligt kommissionens senaste förslag ska glyfosat godkännas för 10 år i stället för normala 15 år. Enligt riskbedömningen kunde glyfosat godkännas för 15 år.

– Politiken har i detta fall kört över riskbedömningen, och den har påverkat röstningsbeteendet i medlemsstaterna, konstaterar Liisa Hirvonen från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tukes ställningstagande i frågan baserar sig uttryckligen på bedömningen av de risker som de aktiva substanserna medför och på de riskhanteringsåtgärder som fastställs för preparat på basis av riskbedömningen.

Framtiden för glyfosat har fått en hel del uppmärksamhet i medierna, och frågorna kring detta har fått ett eget avsnitt på kommissionens webbplats https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en, josta löytyy lisätietoa tehoaineen tilanteesta.

Glyfosat är den mest sålda aktiva substansen som används inom växtskydd i Finland. För närvarande ingår 53 preparat som innehåller glyfosat i Tukes växtskyddsmedelsregister. Glyfosatpreparat har godkänts för bekämpning av ogräs på odlingar, i trädgårdar, på åkrar, vid skogsbruk och på icke-odlade områden. Glyfosatpreparat har godkänts för både privat- och yrkesbruk.

Preparat för yrkesmässig användning får köpas och användas endast av personer som har avlagt växtskyddsexamen.  

Uppgifter om i Finland godkända växtskyddsmedel finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Mer information:

Överinspektör Liisa Hirvonen, tel. 029 5052 040

Sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

[email protected]

På Tukes webbplats finns de tidigare meddelandena och mer information om glyfosat:

http://verkkolehti.tukes.fi/glyfosaatin-kaytolle-jatkoaika/