Hoppa till innehåll

Grillsäsongen börjar − kom ihåg säkerheten vid användningen av flytgas!

Tukes
Utgivningsdatum 28.4.2017 9.30
Pressmeddelande

Inför grillsäsongen påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om säker användning av flytgas. För att undvika fettbränder ska gasgrillen rengöras omsorgsfullt innan den tas i bruk efter vinterförvaringen. I vårunderhållet av grillar ingår kontroll av gasanslutningarnas tätningar och slangens skick. Också efter att man bytt gasflaska är det bra att kontrollera att anslutningarna är täta så att gas inte kan läcka ut. Följ tillverkarens användar- och underhållsinstruktioner och håll grillen under uppsikt medan den är tänd. Håll barn och husdjur borta från en het grill. När man är omsorgsfull och följer instruktionerna är det tryggt att grilla.

Att använda flytgas kräver särskild noggrannhet, eftersom det är mycket effektivt och lättantändligt bränsle.  Läckande gas som antänds orsakar en häftig brand eller i värsta fall en explosion. Det är därför mycket viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla gasapparater.

Kontrollera att brännarna är rena, anslutningarna täta och slangen hel innan du börjar använda gasgrillen.  Om grillen inte har använts på länge kan det finnas sot eller t.ex. insekter i brännarens kanaler. Gasslangen kan bli skör av solljus och få små sprickor.  Du kan kontrollera slangens skick genom att böja den.  Om du ser fina sprickor i slangen bör den bytas ut.  Slanganslutningarna mellan behållaren och grillen är kritiska ställen. Det är bra att kontrollera dem innan du börjar använda grillen och när du byter flaska.  Du kan kontrollera att anslutningarna är täta genom att pensla såpvatten på dem.  Om det uppstår bubblor läcker anslutningarna. Då ska du dra åt anslutningarna och kontrollera tätheten på nytt.  

Kontrollera att det inte finns något lättantändligt i närheten när du placerar grillen på gården eller terrassen.  När grillen används ska gasflaska stå på sidan om grillen för att inte överhettas. När gaslågan brinner rätt ska den vara blå och lågans inre del blågrön.  Om lågan är gulaktig och inte vill tändas behöver brännaren rengöras.  Övervaka grillen hela tiden medan den används och håll småbarn och husdjur på avstånd från den heta grillen. Kom ihåg att först stänga av gastillförseln via behållarens ventil efter grillningen, även i en nödsituation.

Alla gasgrillar som saluförs i Finland ska vara CE-märkta och ha en bruks- och underhållsanvisning på finska och svenska. I gasapparater får enbart tryckregulatorer som är avsedda för hushållsbruk användas (30 mbar).

En grill ska också ha följande varningstexter:

– Endast för utomhusbruk.
– Läs anvisningarna före användning.

– Varning: åtkomliga delar kan bli mycket heta. Håll små barn på behörigt avstånd.

I sommar övervakar Tukes de gasgrillar som säljs i affärerna.  Under övervakningsbesöken granskas gasgrillarnas märkningar och bruksanvisningar samt märkningarna på förpackningarna. En del grillar väljs ut för testning. I testerna granskas funktionen och användningssäkerheten.

Ytterligare information:

Överinspektör Seppo Huttunen, tfn 029 5052 471
[email protected] 


Se en video om hur man byter gasslang, monterar tryckregulatorn och kontrollerar att anslutningarna är täta:

https://www.youtube.com/watch?v=5ZRWkaKu2xk

Bild: Kontrollera gasslangens skick och anslutningarnas täthet

Det är ingen konst att kontrollera slangens skick. Du bara böjer slagen och ser om där finns små sprickor. Du kan kontrollera att anslutningarna är täta genom att pensla såpvatten på dem. Om det uppstår bubblor läcker anslutningarna och måste dras åt.

Tillbaka till toppen