Hoppa till innehåll

Överväg omsorgsfullt vilka desinficeringsmedel och handspritprodukter du köper

Mediatiedote
19.3.2020 13.01 | Publicerad på svenska 1.4.2020 kl. 15.05
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) råder konsumenterna att omsorgsfullt överväga om desinficeringsmedel och handspritprodukter alls är nödvändiga i deras vardag eller om konsumenterna klarar sig med tvål och vatten. Tukes har blivit informerad om flera fall i vilka tvivelaktiga desinficeringsmedel och handspritprodukter säljs till konsumenter till exempel i Facebookgrupper. Handspritprodukterna har innehållit ämnen som inte är avsedda att användas på huden. Desinficeringsmedlen har i sin tur på ett vilseledande sätt marknadsförts som produkter som dödar coronavirus.

Desinficeringsmedel och handspritprodukter tillverkas för att döda skadliga organismer. Därför ställs det stränga krav på importen, försäljningen och tillverkningen av dessa produkter i Europa. På grund av coronavirusepidemin och den stora efterfrågan har personer som inte alltid är förtrogna med de stränga säkerhetskrav som ställs på desinficeringsmedel och handspritprodukter börjat tillverka och sälja dessa produkter.

– Vi har till exempel påträffat handsprit som tillverkats av etanol i spolarvätska. På produkternas försäljningsförpackningar har funnits vilseledande påstående och brister i varningsmärkningarna: en produkt påstås ha effekt på coronaviruset trots att produkten i verkligheten innehåller alltför lite av det verksamma ämnet för ha tillräckligt stark verkan, berättar sektionschef Paula Haapasola vid Tukes.

Hamstra inte handsprit, tvätta händerna med tvål

Nu är det ytterst viktigt med god handhygien. Tukes rekommenderar att alla följer anvisningarna om handtvätt från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

God handhygien kräver nödvändigtvis inte användning av handsprit.

– När det finns tillgång till vatten, räcker det med omsorgsfull handtvätt med varmt vatten och tvål. Det är också det rekommenderade sättet att sköta om handhygienen, säger Paula Haapasola.

– Nu är det viktigast att hälso- och sjukvården har tillgång till de produkter som verksamheten behöver. Handsprit tillverkas hela tiden och därför lönar det sig inte för konsumenter att hamstra produkter, fortsätter Haapasola.

Användning av desinfektionsmedel i hemmet är skadligt för den nyttiga mikrobfloran

Mikrober är nödvändiga för välbefinnandet och är en del av den dagliga livsmiljön. Onödig användning av desinfektionsmedel inverkar negativt på den normala och nyttiga bakteriefloran. Desinficering av ytor i hemmet eller av tvätt rekommenderas inte i vardagen. Vatten och passande allrengöringsmedel vid behov räcker för städningen.

– Desinficerande rengöringsmedel behövs bara då det finns en speciell risk för uppkomst av skadliga bakterier eller virus, säger sektionschef Paula Haapasola från Tukes.

Konsument: när du köper desinfektionsmedel eller handsprit, kontrollera att åtminstone dessa uppgifter anges på förpackningen

  • produktens namn
  • namnen på de biocider och namnen på de ämnen som gjort att produkten klassificerats som ett farligt kemikalium som produkten innehåller.
  • varningar, dvs. varningsmärken, signalord och faro- och skyddsangivelser
  • kontaktinformation om kemikaliens leverantör, dvs. leverantörens namn, adress och telefonnummer
  • innehållets mängd
  • användningsändamål och bruksanvisningar.

Europeiska kommissionen samlar som bäst in information om produktförfalskningar av desinficeringsämnen i medlemsländerna. I Finland är det Tukes som övervakar kemikalier som släppts ut på marknaden.

Se även:

Tukes utfärdar anvisningar om tillverkning och försäljning av handsprit 

Käsidesiä etanolista varmistava: varmista toiminnan turvallisuus (Tillverkare av handsprit från etanol: säkerställ säkerheten i verksamheten, på finska)

Mer information:

Överinspektör Hannu T. Mattila, tfn 029 5052 178

Sektionschef Paula Haapasola, tfn 029 5052 020

e-post i formatet: [email protected]