Andningsluftens partikelhalter på nyårsnatten i värsta fall tiotalshögre än normalt

Tukes 27.12.2017 9.00
Pressmeddelande

Fyrverkerierna försämrar luftkvaliteten på nyårsnatten i synnerhet vid vindstilla väder och särskilt före och efter midnatt när det skjuts mycket raketer. Vid vindstilla väder kan luftkvaliteten vara dålig eller till och med mycket dålig. Vid blåsigt väder skingras röken rätt bra och halterna av finpartiklar är mindre. De som är känsliga mot luftföroreningar bör se på fyrverkerier på lite längre avstånd från den plats där de används, för där är exponeringen för finpartiklar och irriterande gaser som störst.

Enligt Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) uppskattning avfyrar finländarna cirka 300 000 kilo fyrverkeripjäser vid nyår. Med dessa sprids flera kemikalier i luften, bland annat cirka 10 000 kilo metaller.

– Fyrverkeripjäser innehåller alltid krut, som består av svavel, kol och kaliumnitrat. Dessutom innehåller de ofta bland annat koppar och strontium, säger överinspektör Mikko Ojala vid Tukes. 

Strontium eller litium ger röd färg, barium ger grönt, en blandning av strontium och koppar ger violett, kalcium ger orange, natrium ger gult, koppar ger blått medan aluminium, titan eller magnesium ger silverfärg. Till exempel ämnet crackling star, som åstadkommer smatter, innehåller koppar.

Fyrverkerier minskar luftkvaliteten ett par timmar före och efter midnatt

I röken från fyrverkerier finns det många skadliga gaser och partiklar som är hälsovådliga att andas in. Normalt minskar fyrverkerier luftkvaliteten i städernas centrum i några timmar före och efter midnatt. I huvudstadsregionen har de högsta timkoncentrationerna av fina partiklar orsakade av fyrverkerier varit 250–350 mikrogram per kubikmeter. I början av 2010 uppmättes som högsta timkoncentration nästan hela 550 mikrogram per kubikmeter vid Södra kajen.

– Årsmedelvärdet för finpartiklar i huvudstadsregionen är 8–13 mikrogram per kubikmeter. Vid vindstilla väder kan timkoncentrationerna i fyrverkeriområden under nyårsnatten som värst vara upp till 20–40 gånger högre än normalt, säger Maria Myllynen, chef för luftskyddsenheten vid Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Fyrverkerier har också synts i luftkvalitetsmätningar i andra stora städer som Åbo, Tammerfors och Kuopio. Timkoncentrationen av finpartiklar har som högst varit 60–100 mikrogram per kubikmeter.

Människor som är känsliga mot luftföroreningar bör hålla sig på avstånd

Till och med kortvarigt höga partikelhalter kan förvärra kroniska lung- och hjärtsjukdomar hos personer som är känsliga mot luftföroreningar. Även barn under fem år får lättare än vuxna skadliga symtom från luftvägarna som hosta, ont i halsen och snuva.

– Förutom hosta, andnöd och sammandragning av luftrören kan finpartiklarna orsaka hjärtrytmstörningar, och deras effekter kan också sträcka sig till blodomloppet där eninflammation kan öka risken för blodproppar, säger överläkare Raimo O. Salonen vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

För dem som lider av astma, andra kroniska lungsjukdomar och kranskärlssjukdomär det bäst att se på fyrverkeri på längre avstånd från avfyrningsplatsen. Det gäller alltså att undvika platser där det nära marken finns synbar rök och luften luktar illa. Personer med kroniska andnings- och hjärtsjukdomar bör också för säkerhets skull ha med sig sina läkarordinerade anfallsmediciner. 

Mer information:  

Enhetschef Maria Myllynen, Helsingforsnejdens miljötjänster HNM (luftkvalitet), tfn  044 5643 748, [email protected]

Överläkare Raimo O. Salonen, THL (hälsa), tfn 0400 673 198, [email protected]

Överinspektör Mikko Ojala, Tukes (fyrverkerierna), tfn 029 5052427, [email protected]

Länkar och material: 

Du kan följa luftkvaliteten i huvudstadsregionen timme för timme på adressen hsy.fi/ilmanlaatu

Finpartikelnivån i huvudstadsregionen går att följa i realtid

Situationen i Finland

Mera information om finpartiklarnas hälsoskador

Färger & kemikalier i fyrverkeripjäser