Du kan själv påverka säkerheten för din hissfärd

22.11.2018 12.12
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill påminna om att hisspassagerare kan själva med sitt eget agerande på ett avgörande sätt påverka hissfärdens säkerhet. Årligen anmäls i medeltal fem olyckor med hissar till Tukes, samt ca 20 smärre tillbud och risksituationer. Tukes utreder en hissolycka som inträffade i Helsingfors. En person dog i olyckan.

Sett till användningen av hissar inträffar det väldigt litet olyckor med hissarna. En del av olyckorna är typiska för gamla hissar, en del för nya. En stor del av olyckorna orsakas av hissdörrar; grinddörrar, hissar utan korgdörr eller automatdörrar. De vanligaste olyckor som hänför sig till hissar är att fingrarna kommer i kläm i hissdörren, att man faller omkull vid tröskeln då hissen inte har stannat precis vid våningsplanen samt att kläder eller djurkoppel fastnar mellan automatdörrar.  Följderna av dessa olyckor är oftast lindriga, men det kan även inträffa allvarliga olyckor. Det hade gått 15 år efter det senaste dödsfallet med hissar.

Så här kan du själv påverka säkerheten av din hissfärd

- Välj en säker plats, i regel hissens bakre del, men om du har ett stort föremål med dig, ställ dig vid en sidovägg.

- Se upp för tröskeln när du kliver in i och ut ur hissen.

- Var uppmärksam med hissdörrarna så att t.ex. kläder eller djurkoppel inte hamnar mellan dörrarna.

- Träng dig inte in i hissen så att dina kläder hamnar mellan dörrarna.

- Följ anvisningarna. Man ska t.ex. aldrig hoppa i hissen.

- Instruera barn i hur de ska använda hissen så att t.ex. små barn trycker in sina fingrar mellan en automatdörr och dörrkarmen.

Ytterligare information:

Ledande sakkunnig Antti Savola, tfn 029 5052 684, [email protected]

Bilagor:

Guiden Hissillä turvallisesti (”Säkert med hiss”, på finska)

Webbplatsen Hississä.fi (på finska)  

Hissit