Hoppa till innehåll

I fjol uppstod 2 260 bränder i elapparater eller elinstallationer – orsaken var oftast slarvig användning av spisen

Mediatiedote
Utgivningsdatum 29.2.2024 8.09 | Publicerad på svenska 29.2.2024 kl. 9.58
Pressmeddelande

I räddningsväsendets databas PRONTO registrerades i fjol 2 260 bränder som började i en elapparat eller en elinstallation. Siffran är lägre än året innan, då bränderna uppgick till över 2 400. Totalt 860 bränder fick sin början i en elspis eller en elugn, medan antalet var över 900 året innan. En spisbrand uppstår ytterst sällan på grund av ett fel i spisen, oftast är orsaken mänskligt slarv. I elbränderna omkom totalt 13 människor i åtta olika olyckor.

Med elbrand avses en brand som får sin tändningsenergi direkt från elen, till exempel från en spis, ett bastuaggregat, en kylningsanordning, en lampa eller en elinstallation. Räddningsmyndigheterna registrerar elbränder i databasen PRONTO, i vilken även brandens antändningskälla antecknas, om den är känd. Databasen visar att i fjol fick flest elbränder sin början i elspisar eller elugnar. Sammanlagt 189 bränder började i armaturer, 112 i elledningar och kablar, 98 i bastuaggregat, 81 i mikrovågsugnar, 61 i tvättmaskiner och 48 i kylanordningar. Batterier eller laddare till småelektronik var antecknad som brandorsak i 65 fall. 

Orsaken till en brand som börjar från en elektrisk apparat är ofta mänsklig aktivitet: slarv, agerande i strid med bruks- och installationsanvisningarna eller försummelse av underhåll av apparaten. Även människans funktionsförmåga påverkar brandsäkerheten. Kan hon exempelvis använda elapparater rätt, förstår hon utrustningens bruks- och säkerhetsföreskrifter, klarar hon av att byta batteri i brandvarnaren, kalla på hjälp eller ta sig ut ur bostaden i en nödsituation.  

Undvik elbränder med rätt åtgärder

– Elbränder kan undvikas ifall de elektriska apparaterna används rätt och vid behov övervakas. Till exempel vid matlagning ska spisen övervakas och när bastuaggregatet eller tvättmaskiner är påslagna är det bäst att hålla sig hemma. Andra praktiska råd för att undvika elbränder är: förvara inte saker på spisen, koncentrera dig på matlagningen, använd inte bastun som förråd och torka inte tvätt ovanför bastuaggregatet, tipsar överinspektör Jukka Lepistö vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). 

Spisbränder fortsatt vanligast 

Antalet bränder som började i spisen är flest år efter år. – En spisbrand beror mycket sällan på ett fel i själva spisen. Oftast handlar det om människors vårdslöshet, oaktsamhet eller brådska. Den vanligaste orsaken till branden är att spisen glöms bort eller kopplas på av misstag, vilket gör att material på eller i närheten av spisen antänds och att branden i allmänhet sprider sig ganska snabbt till närliggande konstruktioner. 

Situationer som orsakar fara är till exempel: 

 • Maten puttrar på spisen men kocken somnar eller glömmer att hen håller på att laga mat eller lämnar i värsta fall bostaden. 
 • Sällskapsdjur, hundar eller katter, brukar vilja utforska vad som lämnat på spisen. När de tar sig upp på spisen lyckas de vrida på reglaget till en eller flera spisplattor.
 • Även barn kan sträcka sig upp för att se vad som finns på spisen och vrida på en platta.
 • I dag krävs det inte alltför mycket kraft för att vrida spisens reglage. I förbifarten kanske du själv eller något du bär på av misstag rör vid spisens reglage så att plattor sätts på. Bland annat rollatorns handtag kan sätta igång ett sådant händelseförlopp.
 • Det säljs också spisar med bättre säkerhetsegenskaper. För att knäppa på dessa spisar måste man exempelvis använda båda händerna. Då knäpps spisen inte på av misstag. 

Undvik spisbränder med rätt åtgärder 

 • Var noggrann när du lagar mat; gör inte många saker samtidigt.
 • Håll det närmaste området runt spisen fritt från saker.
 • Lämna inte matrester, som kan locka husdjuren, i kastruller och stekpannor på spisen.
 • Ha koll på vad barnen gör i köket.

– Det finns också tekniska lösningar för att undvika spisbränder, så som säkerhetsutrustning för spisen, som automatiskt stänger av strömmen. Fasta elinstallationer och reparationer av elapparater får endast utföras av behöriga elektriker, påminner Lepistö.

Orsaken till bränder i bastuaggregat är oftast främmande föremål eller tvätt på aggregatet 

I databasen PRONTO antecknades i fjol 98 bränder som börjat i bastuaggregatet, året innan var antalet 107 och ytterligare ett år tidigare 92. Vid bränder som fått sin början i bastuaggregat är de vanligaste orsakerna att tvätt torkas i bastun samt föremål som inte hör till bastuaggregatet. Då finns risken att bastuaggregatet av misstag knäpps på, vilket gör att de saker som placerats på eller nära bastuaggregatet fattar eld. Andra brandorsaker var brunna värmeslingor, fel i termostaten eller kopplingsuret.  

Kom ihåg-lista för bastubadaren:

 • Basturummet är till för att basta. Det är INTE avsett som förrådsutrymme eller torkrum för tvätt. 
 • Kontrollera att det inte finns några föremål på eller i närheten av bastuaggregatet när du knäpper på bastun.
 • Bastuaggregatet ska användas och underhållas enligt bruksanvisningen. I bastuaggregatets bruksanvisning anges hur mycket det får värmas upp per dag och vecka. Om det inte anges, ska du fråga försäljaren eller tillverkaren. 
 • Inte heller bastuaggregat är eviga, men när du underhåller och använder det enligt bruksanvisningen håller det längre. 
 • Fjärrstart av bastuaggregatet innebär alltid en risk. Det är bäst att vara hemma när du knäpper på bastun.
 • Kontrollera kopplingsurets och termostatens funktion. Om anordningen inte fungerar korrekt, tillkalla en elinstallatör. 
 • Bastuaggregatet får inte användas för uppvärmning av bostaden. Att ha på aggregatet i flera timmar i strid med bruksanvisningen medför en stor brandrisk. 
 • Inte heller bastustenarna håller för evigt, utan de ska bytas enligt bruksanvisningen. 
 • Om det har städats i basturummet, där har gjorts underhåll eller barnen har varit i bastun eller nära den i sina lekar lönar det sig att kontrollera att aggregatet inte knäppts på av misstag. 

En fungerande brandvarnare räddar människoliv

En fungerande brandvarnare hjälper till att upptäcka branden i ett tillräckligt tidigt skede. Vid en brand har man bara några minuter på sig att lämna utrymmet, eftersom de giftiga brandgaserna kan döda mycket snabbt. Kontrollera brandvarnarens funktion regelbundet genom att trycka på testknappen och byt batteri regelbundet, exempelvis på 112-dagen den 11 februari.

Mer information:
Jukka Lepistö, överinspektör
tfn 029 5052 460
[email protected]   

Tillbaka till toppen