Behörighetsproven för ansvarig föreståndare för handel med fyrverkerier under slutet av år 2014

Tukes 18.9.2014 8.50
Pressmeddelande

En affär som bedriver handel med fyrverkerier och andra sprängämnen ska ha en föreståndare som ansvarar för handeln med och lagringen av produkterna i sin tjänst. Behörighetsprovet för ansvarig föreståndare avläggs vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Under återstoden av år 2014 ordnar Tukes behörighetsprov för ansvarig föreståndare i Helsingfors, Tammerfors, Rovaniemi, Uleåborg, Kuopio och Lahtis på de datum som anges nedan. Anmälningsinstruktionerna och provmaterialet hittar du på Tukes webbplats på adressen http://rekisterit.tukes.fi/sv/Examina/Examen-for-handel-med-explosiva-varor/. Den tidigare meddelade provdagen 28.11 har inställts.

Observera att anmälan till provet ska göras senast en vecka före provdagen.

Helsingfors

Plats: Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12, Informationspunkten

Kontaktperson: Terttu Remes, tfn 029 5052 203

 • fr 10.10.2014 kl. 10–12
 • fr 24.10.2014 kl. 10–12
 • fr 7.11.2014 kl. 10-12
 • fr 14.11.2014 kl. 10–12
 • fr 21.11.2014 kl. 10–12 och kl. 13–15

Tammerfors

Plats: Technopolis Yliopistorinne, Kalevantie 2, 2 vån.

Kontaktperson: Marita Välimäki, tfn 029 5052 230

 • fr 10.10.2014 kl. 10–12
 • må 27.10.2014 kl. 10–12 och kl. 13–15
 • fr 31.10.2014 kl. 13–15
 • fr 7.11.2014 kl. 10–12 och kl. 13–15
 • må 17.11.2014 kl. 10–12

Rovaniemi

Plats: Regionförvaltningsverket i Lappland, festsalen (tidigare Lapplands länsstyrelses hus), Valtakatu 2

Kontaktperson: Marita Välimäki, tfn 029 5052 230

 • fr 24.10.2014 kl. 10–12
 • to 13.11.2014 kl. 10–12

Kuopio

Plats: Scandic Kuopio, Satamakatu 1

Kontaktperson: Raimo Karila, tfn 029 5052 410

 • fr 10.10.2014 kl. 10–12
 • fr 24.10.2014 kl. 10–12
 • fr 7.11.2014 kl. 10–12
 • fr 14.11.2014 kl. 10–12
 • fr 21.11.2014 kl. 10–12

Lahtis

Plats: Lahden virastotalo, Kirkkokatu 12
Kontaktperson: Heikki Penttinen, puh. 029 5052 413

 • fr 10.10.2014 kl. 10–12
 • fr 24.10.2014 kl. 10–12
 • fr 7.11.2014 kl. 10–12
 • fr 14.11.2014 kl. 10–12
 • fr 21.11.2014 kl. 10–12

Uleåborg

kontaktperson: Taimo Tihinen, tfn 029 5052 423

 • fr 10.10.2014 kl. 10–12 (Isokatu 4)
 • fr 24.10.2014 kl. 10–12 (Hotell Cumulus, Kajaaninkatu 17)
 • fr 7.11.2014 kl. 10–12 (Hotell Cumulus, Kajaaninkatu 17)
 • fr 14.11.2014 kl. 10–12 (Hotell Cumulus, Kajaaninkatu 17)