Instruktionerna måste följas när man tänder stubinen på fyrverkeritårtor

Tukes 30.12.2011 9.44
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om farorna som hotar särskilt när man tänder de största fyrverkeritårtorna, om man inte läser instruktionerna eller inte följer dem noga. Vissa fyrverkeripjäser har två synliga stubiner, som man under inga omständigheter får tända samtidigt. Man får inte tända reservstubinen förrän tidigast efter 10 minuter. Om stubinen av någon anledning lossnar får man inte försöka tända fyrverkeripjäsen över huvud taget efter det, om den inte har reservstubin. 

Stubinerna på fyrverkeripjäser består vanligen av två delar, en säkerhetsstubin och en snabbstubin. Snabbstubinen är i allmänhet dold inne i produktens hölje. En del av den kan dock skymta fram under papphöljet. Man får aldrig använda snabbstubinen för att tända fyrverkeripjäsen, eftersom den som namnet säger avfyrar pjäsen genast.

Kom ihåg följande när du tänder fyrverkeritårtor:

  • Kontrollera att produkten är omsorgsfullt stagad.
  • Använd inte för stor kraft när du avlägsnar skyddet på stubinen, annars finns det risk för att stubinen lossnar från produkten. Om stubinen ändå lossnar får man inte längre tända fyrverkeripjäsen genom att fästa stubinen på nytt. Den s.k. snabbstubinen kan blottas och den får man under inga omständigheter tända, eftersom den brinner på ett ögonblick och pjäsen avfyras omedelbart.
  • Man ska absolut inte börja riva upp produktens skyddshölje. Snabbstubinen kan också blottas om man river upp pappen kring stubinen.
  • I vissa större fyrverkeritårtor kan snabbstubinen vara synlig, men man får inte röra den eller tända den.
  • Tänd under inga omständigheter två stubiner samtidigt. En fyrverkeritårta kan ha två stubiner, den ordinarie stubinen och en reservstubin. Om den ordinarie stubinen har lossnat eller av någon anledning inte avfyrar pjäsen måste man vänta minst 10 minuter innan man närmar sig pjäsen på nytt för att tända reservstubinen.
  • Använd tändpinne när du tänder på. Tändpinnen kan tändas redan på lite längre avstånd från pjäsen och den brinner också i regnigt och blåsigt väder. Med en tändpinne kan du hålla dig på armslängds avstånd från tårtan och ”i skydd” på sidan om den. När fyrverkeritårtan tänds får ingen del av kroppen befinna sig ovanför tårtan i effektsatsernas bana – det här är särskilt viktigt att komma ihåg när man plockar fram reservstubinen på en produkt som inte fungerat.
  • Avlägsna dig tillräckligt långt från fyrverkeripjäsen genast efter att du tänt den, eftersom ingen kan garantera att pjäsen fungerar som den ska. Dessutom är fyrverkeriet mer imponerande när man ser det ett stycke från sidan.


Liksom för alla fyrverkeripjäser gäller även för tårtor att man måste komma ihåg att läsa instruktionerna, använda skyddsglasögon och se till att åskådarna står på tillräckligt avstånd. Även åskådarna ska gärna ha skyddsglasögon. Det är också bra att tänka på att fyrverkeripjäser bara är avsedda för myndiga och nyktra personer och enligt lagen får avfyras bara under nyårsnatten klockan 18–02.

Mer information:

säkerhetsingenjör Mikko Ojala, tfn 010 6052 427

överingenjör Timo Kukkola, tfn 010 6052 358

[email protected]