Hoppa till innehåll

Fyrverkeripjäser är explosiva varor – skydda ögonen och kom i håg att vara försiktig

Tukes
29.12.2015 9.00
Pressmeddelande

Totalt 22 procent av finländarna tänker ta emot det nya året genom att skjuta raketer, men 18 procent av dem tänker inte använda skyddsglasögon, visar en enkät som Taloustutkimus har utfört för Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) räkning. Tukes påminner om att skyddsglasögon är obligatoriska enligt lagen för den som avfyrar raketer och rekommenderas även för åskådarna. Tukes uppmanar också nyårsfirarna att använda fyrverkeripjäser med försiktighet, följa instruktionerna noggrant och iaktta de angivna säkerhetsavstånden.

Enligt enkäten kommer de flesta att använda fyrverkeripjäser ansvarsfullt: läsa instruktionerna och använda skyddsglasögon. Ändå uppgav 18 procent av dem som köpte fyrverkeripjäser att de inte tänkte använda skyddsglasögon, och 35 procent tänkte inte läsa fyrverkeripjäsernas instruktioner på förhand. Av dem som köpte fyrverkeripjäser hade åtta procent också tänkt köpa sådana åt minderåriga, vilket strider mot lagen.

Enkäten som Tukes beställde besvarades i december av sammanlagt 1 006 finländare i åldern 15‒79 år.

Tukes lät Taloustutkimus utföra motsvarande enkät 2013. Svaren gick långt i samma stil då som nu: År 2013 ämnade 16 procent inte använda skyddsglasögon, 33 procent ämnade inte läsa instruktionerna på förhand och 8 procent ämnade köpa fyrverkeripjäser åt minderåriga.

– Den färska enkäten visar att finländarnas attityder inte just har ändrats under de senaste åren. Det är mycket beklagligt att finländare i strid med lagen tänker köpa fyrverkeripjäser åt minderåriga och använda fyrverkerierna utan skyddsglasögon. Fyrverkeripjäser är explosiva varor som är F-18-märkta och hanteringen av dem är alltid förenad med risker, påpekar överingenjör Harri Roudasmaa på Tukes.

Skyddsglasögonen på och kom ihåg F-18

Skyddsglasögon skyddar effektivt mot ögonskador från fyrverkeripjäser. Sedan december 2009 har skyddsglasögon varit obligatoriska för den som skjuter raketer. Vid årsskiftet 2014–2015 vårdades på sjukhusen i Finland totalt 17 ögonskador på grund av nyårsraketer. Av de skadade var sex barn i åldern 6–17 år och bland de skadade fanns även åskådare. Ingen av de skadade vuxna använde skyddsglasögon. Ett av de skadade barnen hade skyddsglasögon.

Mest negativt till skyddsglasögon förhåller sig enligt Tukes enkät kvinnor som skjuter raketer (27 %). Merparten av kvinnorna tänker inte skjuta raketer (82 %), men skyddsglasögon rekommenderas även för åskådarna. Av åldersgrupperna är det personer i åldern 25–34 år som förhåller sig mest negativt till skyddsglasögon.

‒ Kravet på skyddsglasögon gäller dem som avfyrar raketer, men jag rekommenderar starkt att även åskådarna använder sådana. Skyddsglasögon skyddar effektivt ögonen mot gnistor, splitter och små fyrverkeripjäser som förirrat sig. Skyddsglasögon säljs på samma ställe som fyrverkeripjäser, påpekar Harri Roudasmaa.

I fjol var merparten av dem som fick en ögonskada män över 18 år.

Det är förbjudet att sälja och överlåta fyrverkeripjäser till minderåriga. Säljarna övervakar åldersgränserna och föräldrarna ansvarar för att se till att minderåriga inte kommer över fyrverkeripjäser. I Finland får enbart sådana fyrverkeripjäser säljas som är godkända av Tukes eller CE-märkta och har instruktioner på finska och svenska.

Fyrverkeripjäser får säljas 27­ –31.12.2015 och de får skjutas under nyårsnatten mellan klockan 18 och 02.

Hurdana skyddsglasögon ska jag skaffa?

Använd skyddsglasögon som är lämpliga för ändamålet när du skjuter raketer.

– Skyddsglasögonen ska ha CE-märkning och bruksanvisning på finska och svenska. Bruksanvisningen ska innehålla namn, adress och ackrediteringskod på det organ som gjort typkontrollen och i skyddsglasögonen och bruksanvisningen ska finnas en hänvisning till standarden EN 166, berättar produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola på Tukes.

– Om du är osäker kan du alltid fråga försäljaren vilka skyddsglasögon som skyddar mot fyrverkeripjäser.

Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj fokuserar i år på skyddsglasögon och visas särskilt i de sociala medierna. Tukes utmanar människorna att ta en bild av sig själva med skyddsglasögon på och publicera den på sociala medier med hashtaggen #muistasuojalasit. Dessutom samarbetar Tukes med youtuber Eeddspeaks.

Tukes övervakar att de fyrverkeripjäser som saluförs är säkra och överensstämmer med kraven. Användningen av fyrverkeripjäser övervakas av polisen och försäljningen av räddningsmyndigheterna.

Tukes övervakar även att den skyddsutrustning som säljs överensstämmer med kraven på personlig skyddsutrustning.

Mer information:

Överingenjör Harri Roudasmaa (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 372

Säkerhetsingenjör Mikko Ojala (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 427

Produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola (skyddsglasögon), till kl. 13, tfn 029 5052 197

Kommunikationsdirektör Johanna Salomaa-Valkamo (säkerhetskampanjen), tfn 029 5052 481

e-post: [email protected]

Kanaler för kampanjen:

Webbplats: www.ilotulitus.info och www.tukes.fi

Facebook: www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto 

Instagram: www.instagram.com/tukesinfo

YouTube: www.youtube.com/tukesinfo 

Twitter: www.twitter.com/tukesinfo

Periscope: www.periscope.tv/tukesinfo