Det är förbjudet att bygga egna fyrverkerier eller själv reparera fyrverkerier

Tukes 30.12.2014 8.40
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om farorna med självtillverkade fyrverkerier. Man ska aldrig själv bygga, reparera eller förbättra fyrverkerier. Fyrverkeripjäsens krut och dess hjälpämnen är känsliga för eld, slag, friktion och statisk elektricitet, som alla kan leda till att krutet antänds då man hanterar fyrverkeripjäsen exempelvis genom att skära, såga eller borra.

- Det lönar sig inte att ens fundera på att använda andra raketer än de som kan köpas i butiken. Man ska inte heller ändra eller kombinera fyrverkerier köpta i butiken på något sätt. De allvarligaste olyckorna med koppling till fyrverkerier beror på att man själv mixtrat med fyrverkerierna, betonar överingenjör Harri Roudasmaa på Tukes.

Även i övrigt lönar det sig att följa de medföljande instruktionerna och läsa instruktionerna noggrant på förhand.

Om en fyrverkeripjäs av någon anledning inte antänts eller exempelvis inte lämnat röret eller stödet det lutar mot, lönar det sig att vara ytterst försiktig både med tanke på den egna säkerheten och de andra åskådarnas säkerhet. Om man böjer sig över fyrverkeripjäsen kan den explodera mot personen som avfyrar pjäsen, med allvarliga följder. Om fyrverkeripjäsen inte fungerar ska man vänta minst 10 minuter från att den har slutat ryka och hålla sig på det säkerhetsavstånd som anges i instruktionerna. En fyrverkeripjäs som inte fungerar får inte läggas i soptunnan utan ska returneras till butiken där den köptes för kassering.

Du får inte avfyra fyrverkeripjäsen om

 - fyrverkeripjäsen inte är hel

 - fyrverkeripjäsens stubintråd inte syns ordentligt

 - stubintråden blivit våt och inte antänds ordentligt

- du inte är helt säker på hur produkten används

 - du är minderårig

- du saknar skyddsglasögon

- du är berusad

Konsumentimport av fyrverkeripjäser regleras genom många begränsningar

Tukes påminner om att många olika begränsningar hindrar konsumenter från att föra in fyrverkeripjäser från utlandet. Lagen reglerar på många sätt import, transport, försäljning och användning av fyrverkeripjäser.  En del av begränsningarna berör också konsumenter som skulle vilja köpa raketer eller fyrverkeripjäser från utlandet för eget bruk.

Det är förbjudet att beställa fyrverkeripjäser på nätet och att skicka dem per post. I den inhemska webbhandeln för raketer kan man göra en beställning på förhand och själv hämta de beställda produkterna vid ett officiellt försäljningsställe. Transporttjänster för raketer, även privata, är dock förbjudna. Det är alltså förbjudet att hämta gruppbeställningar och distribuera dem åt beställare. Privatpersoner kan emellertid föra in fyrverkeripjäser från utlandet om pjäserna är CE-märkta, finns på marknaden i något annat EU- eller EES-land och inte är förbjudna i Finland. Sådana fyrverkeripjäser får föras in i landet utan importtillstånd från Tukes. Fyrverkeripjäserna måste transporteras med bil hela vägen. Produkter kan föras in för eget bruk exempelvis från Sverige eller Norge i samband med en turistresa.  Fyrverkeripjäserna måste dock vara av en typ som inte är förbjuden i Finland. Hos oss är bland annat stora raketer och några handhållna fyrverkeripjäser samt smällare förbjudna.

Fyrverkeripjäser får inte transporteras på passagerarfärjor eller flygplan. På väg får vanliga konsumenter för husbehov transportera farliga ämnen och produkter som är packade i förpackningar för minutförsäljning, t.ex. raketer.

En annan sak att tänka på är att en fyrverkeripjäs som är avsedd för Mellan- eller Sydeuropa inte nödvändigtvis fungerar riktigt på samma sätt i de kalla förhållandena i Finland. Icke CE-märkta fyrverkeripjäser som godkänts nationellt i något annat land får inte heller föras in i Finland eller användas här.   Därför får fyrverkeripjäser exempelvis inte importeras från Ryssland. Till skillnad från EU- och EES-länderna tillämpar Ryssland inte EU:s produktregler – som ligger till grund för Finlands fyrverkeriförfattningar – på fyrverkeripjäser.

Tukes övervakar att de fyrverkeripjäser som saluförs är säkra och överensstämmer med kraven. Användningen av fyrverkeripjäser övervakas av polisen och försäljningen av räddningsmyndigheterna. Tullen svarar för gränsbevakningen.

Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj påminner i år om vikten av att använda skyddsglasögon. Inom ramen för kampanjen har kändisar och myndigheter utmanats, och vem som helst kan delta i kampanjen genom att ta en selfie där man använder skyddsglasögon och publicera bilden med hashtaggen #muistasuojalasit.

Mer information:

Överingenjör Harri Roudasmaa, tfn 029 5052 372

Säkerhetsingenjör Mikko Ojala, tfn 029 5052 427

e-post: [email protected]

Kanaler för kampanjen:

Webbplats:

www.ilotulitus.info

www.tukes.fi

Facebook:

www.facebook.com/hyvamarkku

www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto

Twitter:

www.twitter.com/ilotulitusinfo

www.twitter.com/tukesinfo

Instagram: @tukesinfo, #muistasuojalasit

YouTube: www.youtube.com/user/tukesinfo