Fyrverkeripjäser fortsätter att vara populära – antalet produktfel överraskade

Tukes 31.12.2016 12.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) gav sig under dagarna mellan jul och nyår ut i några större städer för att dela ut skyddsglas och ta reda på förbipasserandes åsikter om fyrverkeripjäser. Av dem som svarade på gatugallupen hade fyra av fem för avsikt att använda skyddsglas när de skjuter fyrverkeripjäser. Bland åskådarna däremot var det mindre än hälften som sade sig använda skyddsglasögon. Intresset för att skjuta fyrverkeripjäser ser ut att hålla i sig som programnummer på nyårsafton. En stor majoritet av de tillfrågade berättar att de följer fyrverkerier utomhus. Endast var fjärde av de tillfrågade ville förbjuda användningen av fyrverkeripjäser.

Av dem som svarade på Tukes enkät uppgav lite mer än 60 procent att de läser bruksanvisningarna innan de skjuter en raket. Nästan 90 procent av de tillfrågade tänker inte köpa fyrverkeripjäser till personer under 18 år.

– Vi kan givetvis inte vara nöjda med resultaten, för var femte som skjuter fyrverkeripjäser och hälften av åskådarna uppger att de inte skyddar ögonen. Utgående från vår gallup ser det lyckligtvis ut som om fyrverkeripjäser inte skulle hamna i händerna på barn, säger Johanna Salomaa-Valkamo, kommunikationsdirektör vid Tukes.

Intresset för att skjuta fyrverkeripjäser ser ut att hålla i sig som programnummer på nyårsafton, för trots att endast lite över 30 procent av de tillfrågade har för avsikt att skjuta fyrverkeripjäser, berättar över 80 procent av de tillfrågade att de tittar på fyrverkerier utomhus. Hälften spenderar högst 30 euro på fyrverkeripjäser och endast 7 procent spenderar mer än 100 euro.

Tukes gjorde en gatugallup i form av en webbenkät 27–30.12 i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Lahtis och Joensuu, och i den deltog 530 personer.

Produktproblem överraskade

I år hittades exceptionellt många farliga fyrverkeripjäser, vilket var en besvikelse för den myndighet som övervakar produktsäkerheten. Glädjande var det däremot att märka hur snabbt de ansvariga återförsäljarna agerade för att ta bort produkterna från marknaden.

– Det problematiska är att fyrverkeripjäser har en så kort försäljningstid, vilket gör det svårare att ta bort felaktiga produkter från marknaden innan de når konsumenterna. Fyrverkeripjäser kontrolleras inte på förhand, utan det görs bara stickprov på en del av dem. Konsumenternas eget agerande är därför extra viktigt. Det är viktigt att använda skyddsglas och att iaktta säkerhetsavstånd och bruksanvisningar. Det är skäl att komma ihåg att varje fyrverkeripjäs är en sprängladdning, säger Tuiri Kerttula, chef för produktavdelningen vid Tukes.

Tukes önskar ett tryggt årsskifte och ett gott nytt år!

Närmare upplysningar:

Direktör Tuiri Kerttula, tfn 029 5052 643

Kommunikationsdirektör Johanna Salomaa-Valkamo, tfn 029 5052 481

e-post: [email protected]

Kanaler för kampanjen:

Webbplats: www.ilotulitus.info och www.tukes.fi

Facebook: www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto 

Instagram: @tukesinfo

YouTube: www.youtube.com/tukesinfo 

Twitter: www.twitter.com/tukesinfo