Skärpta bestämmelser om upplagring av fyrverkeripjäser

Tukes 16.10.2012 8.45
Pressmeddelande

Bestämmelserna om upplagring av fyrverkeripjäser i container utanför en butiksbyggnad skärps. I fortsättningen får en container som innehåller fyrverkeripjäser inte placeras närmare butiksbyggnaden än 15 meter. Avstånden från containern till andra byggnader, till andra containrar där fyrverkeripjäser upplagras, till distributionsanordningar för flytande bränsle och till bilparkeringsplatser förlängs också.

I en container på en gårdsplan utanför en butiksbyggnad får det upplagras högst 500 kg fyrverkeripjäser, varav högst 200 kg får vara stora fyrverkeripjäser som brinner häftigt, till exempel raketer (farlighetsklass 1.3). Fyrverkeripjäserna får förvaras i containern i högst tre veckors tid.

Vid placeringen av containern gäller följande säkerhetsavstånd:

  • Avståndet mellan containern och butiksbyggnaden ska vara minst 15 meter. Avståndet ska förlängas om väggen invid containern har en stor brandbelastning. Avståndet kan minskas till minst 10 meter, om butiksbyggnadens vägg mot containern är brandsäker eller om hela butiksbyggnaden är skyddad med en automatisk släckningsanläggning. Avståndet mellan containern och butiksbyggnaden ska dock alltid vara större än byggnadshöjden.
  • Avstånd till en annan lagercontainer minst 10 meter.
  • Avstånd till bilparkeringsplatserna minst 10 meter.
  • Avstånd till en allmän väg eller järnväg minst 10 meter.
  • Avstånd till närmaste distributionsanordning för flytande bränsle minst 50 meter.
  • Avstånd till ett bostadshus, en skola eller en idrottshall minst 50 meter.
  • Avstånd till ett ålderdomshem, sjukhus, daghem eller någon annan vårdinrättning minst 100 meter.


Placeringen av containern ska även beaktas i affärslokalens räddningsplan. Containern ska så lätt som möjligt kunna nås från de alternativa riktningarna med räddningsverkets materiel och den ska vara lätt att flytta.

Vid placeringen av containern ska även de övriga närbelägna byggnaderna och deras säkerhetsarrangemang beaktas.

Containerns dörröppningar ska riktas så att kaststycken av fyrverkeripjäserna orsakar så liten fara som möjligt vid brand i containern. 

Läs mer om bestämmelserna om upplagring av fyrverkeripjäser i ändringen av förordningen om explosiva varor 544/2012

Mer information:

Ändring av förordningen om explosiva varor 544/2012

Arbets- och näringsministeriets meddelande

Harri Roudasmaa, överingenjör, tfn 029 5052 372

Timo Kukkola, överinspektör, tfn 029 5052 358

e-post: [email protected]