Hoppa till innehåll

Stora skillnader i effektiviteten för startsläckningsutrustning – skumsläckare fungerar bäst

Mediatiedote
Utgivningsdatum 28.2.2019 9.16 | Publicerad på svenska 28.2.2019 kl. 16.54
Pressmeddelande
Spraysläckare

Tukes har jämfört släckningseffekten för sju olika startsläckningsutrustningar genom att släcka tre olika testbränder med utrustningen. Stora skillnader konstaterades för produkternas släckningseffekt. Jämförelsen visade att skumsläckaren hade den bästa släckningseffekten. Med ett lyckat startsläckningsarbete kan man på ett betydelsefullt sätt undvika person- och egendomsskador.

Räddningstjänstens resurs- och olycksstatistik PRONTO har påvisat att lyckade startsläckningsarbeten bara under förra året förhindrade allvarliga personskador för 18 personer samt egendomsskador till ett värde av 85 miljoner euro. Det viktigaste under startsläckningen är att undvika inandning av rök, stänga av strömmen för brinnande elektronik samt att påbörja släckningen från tillräckligt långt håll. Vid bränder med matolja ska uppvärmningen av fettet avslutas och ifall det är möjligt ska grytan eller stekpannan tas bort från spishällen.

Testbränderna var bränder i kaffekokaren, matolja och i en vedhög

Syftet med testerna som gjordes på Räddningsinstitutet var att jämföra släckningsförmågan för startsläckningsutrustningen. Tre olika bränder valdes till testbränder: brand i elektrisk produkt med kaffekokare, fettbrand med 1 liter matolja samt brand i en vedhög.

Som brandsläckare valdes en liten NordSafe-spraysläckare, vätskebaserade spraysläckaren Jalo Phoenix, kaliumbaserade släckaren MAUS Xtin Klein, två handsläckare (skumsläckaren PaloSafe 2 l och pulversläckaren DunWore 2 kg) brandfilten FireTech 120 x 180 cm samt en vattenkastrull. Vatten och pulversläckaren användes inte alls för fettbranden.

Av produkterna som var med i testet finns det noggranna krav på släckningsförmåga m.m. för handsläckaren och brandfilten. Däremot är kraven på de övriga produkterna för startsläckning mycket generella. Det här var inte ett projekt med marknadsövervakning, vilket betyder att produkternas uppfyllda krav inte undersöktes och testerna genomfördes inte heller enligt standarder. Testresultaten har inte heller medfört att produkter tagits bort från marknaden.

Skumsläckaren släcker bäst

Den effektivaste startsläckningsutrustningen var skumsläckaren på två liter, som släckte alla bränder med en liten mängd släckningsmedel. Även pulversläckaren på två kilo var effektiv, men pulvret i pulversläckaren orsakar betydande efterstädningskostnader. Pulvret sprids ut i omgivningen och med tiden kan det leda till fel särskilt i elektroniska apparater. Pulversläckaren användes inte alls i matoljebranden, eftersom det pulveraktiga släckningsmedlet knappt kyler brinnande matolja, vilket betyder att oljebranden får ny fart, trots den tillfälliga släckningen.

Effekten i spraysläckaren NordSafe räckte inte för att släcka vedhögen. Däremot släckte den andra av de små släckarna, Jalo Phoenix-sprayen, även vedhögen, men hela släckningsmedlet behövde spridas ut på de brinnande ytorna. Brandfilten kunde effektivt begränsa alla bränder. Vattenkastrullen, som innehöll ca en liter vatten, var ett mycket effektivt redskap för startsläckning, men en liten mängd vatten bör inte användas för släckning av fettbränder.

MAUS-släckaren var den svagaste av de testade släckningsredskapen. MAUS-släckarens släckningseffekt baseras på ett finfördelat pulver. Material som ska släckas i ett öppet utrymme, sprids ut i utrymmet, vilket gör att släckningseffekten blir lidande. Små stängda utrymmen kan vara användningsställen för MAUS-släckaren, men den passar inte som startsläckningsutrustning i ett hem.

– Baserat på jämförelsen skulle jag rekommendera en skumsläckare för uppvärmda inomhusutrymmen och hem. Numera finns det flera olika märken på marknaden och inte ens priset är längre ett hinder, konstaterar överinspektör Karoliina Meurman.

Pulversläckaren passar för utrymmen, där det finns risk för nedfrysning eller där brandutrymmet är labyrintiskt.

Mer information: överinspektör Karoliina Meurman, tel. 029 5052 651, [email protected]

Länk till bloggen (på finska)

Länkar till videor

Brand i kaffekokare

Vedhögsbrand

Matoljebrand

Pelastustoimen laitteet