Glömde du stänga av plattan? Branden får ofta sin början vid spisen

Tukes 26.11.2014 13.26
Pressmeddelande

Spisen är den vanligaste orsaken till elektrisk brand i Finland. År 2013 inträffade nästan tusen spisbränder, i dessa omkom sju personer.  Spisbranden får sin början då man glömmer stänga av plattan, och mat som lämnats utan uppsyn eller brännbart material invid spisen fattar eld. Enligt Säkerhets- och kemikaliverkets (Tukes) uppgifter berodde inte en enda brand förra året på ett fel hos spisen, utan orsakades av användaren. En särskild riskgrupp är äldre, och det lönar sig således att fästa särskild uppmärksamhet vid trygg användning av spisen för äldre personer.

En spisbrand följer nästan alltid samma mönster: plattan glöms på och kocken glömmer bort att han håller på att laga mat. Eller så sätts spisen på av misstag, då man råkar komma åt den av misstag, ett barn råkar sätta på den eller ett husdjur försöker komma åt maten på spisen. Branden sprids då hettan tänder eld på brännbart material på eller i närheten av spisen, såsom en plastslev eller en hushållspappersställning.

– En fungerande brandvarnare räddar även vid spisbrand, om det finns någon på plats i lägenheten som reagerar på alarmet. En farlig situation kan uppstå för exempelvis äldre personer om man inte kommit ihåg att byta batterierna i brandvarnaren. Om man har nedsatt minnesfunktion eller andra saker distraherar kocken, kan spisens plattor lätt bli lämnade på, beskriver Jukka Lepistö, överinspektör på Tukes, den onda spiralen.

Äldre är en särskild riskgrupp

En av riskgrupperna för spisbränder är äldre personer. Då man blir äldre försämras rörelse- och observationsförmågan, och problem med minnet kan även utgöra en risk för olyckor.

Säkerheten vid användning av spisen kan förbättras med olika säkerhetsanordningar. En väsentlig del av ett säkert kök är även en fungerande brandvarnare och en brandfilt.

– Vanligtvis fungerar säkerhetsanordningen på så vis, att anordningens alarm sätts igång då temperaturen kring eller ovanför spisen når en viss nivå. Om man inte reagerar på alarmet stängs strömmen till spisen av, berättar Jukka Lepistö.

Det finns även produkter på marknaden som kan släcka en brand som redan hunnit tändas. Säkerhetsanordningen kan installeras på en ny spis eller en spis som redan är i användning.

– Trots säkerhetsanordningen bör man alltid vara närvarande och uppmärksam då man använder spisen. Om en äldre person har nedsatt minnesfunktion finns det skäl att överväga om en mikrovågsugn är ett tryggare sätt att laga mat än en elektrisk spis, säger Jukka Lepistö.

På Tukes webbplats http://www.tukes.fi/sv/For-konsumenter/Hemmet-och-teknik-i-hemmet/ kan du under rubriken Liesi läsa en (finskspråkig) berättelse om Aino-Inkeri, som lider av en minnessjukdom, och riskerna för henne i köket.

Så undviker du en spisbrand:

-        Var uppmärksam då du lagar mat: gör inte flera saker samtidigt.

-        Håll området kring spisen fritt från saker.

-        Lämna inte matrester på spisen i kastruller eller stekpannor som kan locka till sig husdjur.

-        Övervaka barns lekar i köket.

-        Kontrollera att din brandvarnare fungerar som den ska.

-        Öva att släcka en fettbrand.

-        Överväg att införskaffa en säkerhetsanordning för spisen.

-        Använd mikrovågsugn.

Mer information:

Överinspektör Jukka Lepistö, tfn 029 5052 460, [email protected]