Förebygg bränder genom att följa bruksanvisningen

Tukes 25.7.2012 11.49
Pressmeddelande

Under sommaren har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fått kännedom om flera bränder och tillbud som orsakats av att elapparater använts i strid med bruksanvisningen. Tukes påminner såväl konsumenter som företag om att det bästa sättet att förebygga fara är att läsa och följa elapparaternas bruks-, installations-, service- och säkerhetsanvisningar. Det är bra att dra ur stickproppen till flyttbara elapparater efter användningen.

Med tanke på säker användning av elapparater är det väsentligt att apparaterna bara används på sådana platser som anges i installationsanvisningen.

– Till exempel är kylar och frysar inte avsedda för förhållanden med stora temperaturväxlingar. De ska stå i bostadsrum där temperaturen och fukthalten är lämplig för dem, säger överinspektör Jukka Lepistö på Tukes.

Bruksanvisningen ger besked om hur apparaten ska användas och underhållas och hur den ska bortskaffas när den tagits ur bruk. Där står det också om stickproppen till apparaten ska dras ur efter användningen. Apparater vars stickpropp ska dras ur efter användningen är i allmänhet lätta att flytta och relativt små.

– Som exempel kan nämnas apparater för personlig hygien och hårvård, bland annat hårtorkar och rakapparater.  Likaså ska elverktyg, små köksapparater och städ- och klädvårdsapparater oftast kopplas ur elnätet, säger Jukka Lepistö.

Fast installerade och stora apparater behöver däremot i allmänhet inte kopplas ur efter användningen.

– Mikrovågsugnar, tvättmaskiner och hemelektronik såsom tv-apparater, digitalboxar och datorer är konstruerade så att stickproppen inte behöver dras ur när apparaten inte används. För vissa hemelektronikapparater kan det till och med vara till skada att bryta strömmen ofta.

Att titt och tätt koppla ur en apparat i onödan sliter på både eluttaget och stickproppen, men även på anslutningskabeln. Slitna eluttag och stickproppar och skadade anslutningskablar kan också orsaka elbrand.

Om man till exempel ska resa bort för en längre tid kan det ändå vara bra att även koppla ur stora elapparater. Också under åsksäsongen är det i glesbygden befogat att dra ur stickproppar som är lättåtkomliga.

Tukes påminner också om att förlängningssladdar bara är avsedda för tillfälligt bruk. När man använder förlängningssladd bör man kontrollera att sladden tål belastningen från de anslutna apparaterna.

Även apparater som uppfyller kraven kan vara farliga om de används fel

Utbudet av olika belysningsarmaturer är stort. Konsumenterna bör vara uppmärksamma på armaturens temperatur vid användningen. Liksom för övriga elapparater finns det lagstadgade krav även på armaturers säkerhet. Myndigheternas uppgift är att övervaka att dessa krav uppfylls.

Även om en armatur uppfyller kraven kan den utgöra en brandrisk om den installeras på en olämplig plats eller om den till exempel kan falla ner på en säng eller någon annan textilklädd yta. Det är viktigt att beakta tillverkarens installations- och bruksanvisningar även när man väljer armaturer.

Innehavaren eller användaren är alltid ansvarig för att en elapparat som uppfyller kraven används rätt och tryggt. Elspisar, bastuaggregat, armaturer, värmeapparater och andra elapparater kan orsaka brand om man till exempel täcker över apparaten i strid med bruksanvisningen.  

Antalet byggnadsbränder och tillbud som orsakats av elapparater åren 2010–2011

ÅR

2010

2011

Spis eller ugn

1026

1020

Annan maskin eller apparat

242

252

Armatur

162

190

Tvättmaskin

108

109

Bastuaggregat

35

75

Mikrovågsugn

81

73

Kyl eller frys

82

55

Andra vitvaror

62

52

Diskmaskin

58

50

Värmeapparat

48

48

Mer information:

överinspektör Jukka Lepistö, tfn 010 6052 460

e-post: [email protected]