Hoppa till innehåll

Kontrollera julbelysningens skick innan du använder den – trasiga ljusslingor kan orsaka en brand

Mediatiedote
Utgivningsdatum 14.12.2023 8.16 | Publicerad på svenska 15.12.2023 kl. 10.00
Pressmeddelande

En gammal ljusslinga som är i dåligt skick kan ställa till en obehaglig överraskning under julen och orsaka en eldsvåda i ditt hem. Undvik riskerna och kontrollera julbelysningens skick innan du sätter upp den i granen eller någon annanstans som dekoration. Trasiga ljusslingor hör till EE-insamlingen, de är alltså avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. När du skaffar dig en ny ljusslinga, tänk då redan i förväg på om du ska använda den utomhus eller inomhus. Ljusslingor för inomhusbruk får inte användas utomhus eftersom de inte är konstruerade för att tåla kyla och fukt.

Kontrollera belysningens skick visuellt innan du börjar använda äldre ljusslingor på nytt. Se också till att ljusslingorna och deras transformatorer inte har blandats ihop. Ljusslingor och transformatorer hålls i ordning och i skick då de förvaras i sina ursprungliga förpackningar. Undvik förvaring av belysningen i fuktiga och kalla förhållanden. Kyla och fukt kan skada sladdarna. Använd inte trasiga ljusslingor och försök inte reparera dem, utan för dem till en insamlingsstation för elutrustning.

– Äldre belysning är inte alltid lämplig för vått vinterväder och de har inte tillverkats enligt de senaste säkerhetskraven. Om du är osäker på din gamla belysnings skick eller säkerhet, bör du ersätta den med ny, säkrare belysning, säger ledande expert Seppo Niemi vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). 

Kom ihåg-lista för säker användning av julbelysning

 • Följ bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen även till nästa jul.
 • Kontrollera ljusslingans skick innan du börjar använda den. 
 • Använd eller reparera inte en trasig ljusslinga.
 • Försäkra dig om att lampor som blir heta inte är i kontakt med lättantändliga material.
 • Använd aldrig ljusslingor/transformatorer avsedda för inomhusbruk utomhus.
 • Koppla alltid utomhusbelysningen till ett eluttag med jordfelsbrytare.
 • Försäkra dig om att transformatorn är avsedd för utomhusbruk om du vill koppla den till ett uttag utomhus.
 • Låt inte barn leka med ljusslingor. 
 • För en trasig ljusslinga till EE-insamlingen av elektronikavfall.

Ljusslingor för inomhusbruk hör inte hemma på balkongen eller på gården – kom ihåg det när du köper belysning

Ljusslingor fungerar antingen direkt med nätspänning (230 V) eller med skyddsspänning med hjälp av en transformator (t.ex. 12 V). Belysning med transformator är säkrare i och med att de medför en mindre risk för elstötar. 

Kontrollera märkningen på förpackningen när du köper belysning. Ljusslingor ska ha CE-märkning och uppgifter om importören inklusive kontaktuppgifter. 

Utomhus ska man endast använda ljusslingor som är avsedda för användning utomhus. Du kan kontrollera uppgifterna på förpackningen eller fråga försäljaren. För utomhusbelysning krävs bättre egenskaper än för inomhusbelysning, t.ex. vatten- och frostbeständighet. 

– Ljusslingor märkta med ”endast för inomhusbruk” får inte användas utomhus. Sladdarna i ljusslingor för inomhusbruk tål inte kallt och vått väder, utan kan spricka. Deras transformatorer är inte heller lämpliga utomhus, eftersom de inte är skyddade mot fukt och kyla. Slingor som lämpar sig för utomhusbruk kan däremot användas bra även inomhus, säger Niemi.

Tidigare användes glödlampor i ljusslingor, men idag är LED-ljusslingor vanligare. LED-lampor har flera goda egenskaper:

 • de fungerar alltid med skyddsspänning
 • de blir inte heta och minskar därmed brandrisken
 • de förbrukar mindre energi och har en längre livslängd än glödlampor
 • tål hårdare hantering eftersom de inte har något glas som går sönder.

I dag finns det också många ljusserier som fungerar med batterier. När man använder dem är det bra att komma ihåg att ta ut batterierna från apparaten under förvaringen och att inte använda nya och gamla batterier tillsammans. 

Julbelysning kontrolleras inte i förväg

Myndigheterna kontrollerar inte julbelysning eller andra elprodukter i förväg, utan övervakningen är riskbaserad och genomförs som stickprov. Om det finns brister i en produkts märkning och bruksanvisning kan det också finnas brister i testerna. För farliga produkter utfärdas försäljningsförbud, de kan återkallas från marknaden och en bestämmelse om att de ska samlas in från konsumenterna kan utfärdas. Produkter som dragits bort från marknaden anges på webbplatsen Farliga produkter.

Tillverkaren, importören och distributören av julbelysning och andra elektriska anordningar ansvarar för säkerheten. 

Mer information:
Ledande expert Seppo Niemi, tfn 029 5052 167 
e-postadresserna har formatet [email protected]
 

Tillbaka till toppen