Hoppa till innehåll

Kontrollera julbelysningens skick innan du använder den – trasiga ljusslingor kan orsaka en brand

Mediatiedote
Utgivningsdatum 9.12.2021 8.06
Pressmeddelande

Under den mörka årstiden hänger många människor upp ljusslingor inomhus, på gårdar och balkonger för att skapa feststämning och lysa upp långa kvällar. Man bör komma ihåg några säkerhetsfrågor när man använder ljusslingor. Endast lampor avsedda för utomhusbruk får användas utomhus, eftersom de är konstruerade för att motstå fukt och kyla till skillnad från lampor avsedda för inomhusbruk. Kontrollera ljusslingans skick innan du börjar använda den. En trasig ljusslinga kan tända en brand eller orsaka en elektrisk stöt.

Kontrollera belysningens skick visuellt innan du börjar använda äldre ljusslingor på nytt. Se också till att ljusslingorna och deras transformatorer inte har blandats ihop. Ljusslingor och transformatorer hålls i ordning och i skick då de förvaras i sina ursprungliga förpackningar. Undvik förvaring av belysningen i fuktiga och kalla förhållanden. Kyla och fukt kan skada sladdarna.

Använd inte trasiga ljusslingor och försök inte reparera dem, utan för dem till en återvinningspunkt för elutrustning.

– Äldre belysning är inte alltid lämplig för vått vinterväder och de har inte tillverkats enligt de senaste säkerhetskraven. Om du är osäker på din gamla belysnings skick eller säkerhet, bör du ersätta den med ny, säkrare belysning, säger Seppo Niemi, Tukes säkerhetsexpert på elprodukter. 

Kom ihåg-lista för säker användning av julbelysning

 • Följ bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
 • Kontrollera ljusslingans skick innan du börjar använda den.
 • Använd eller reparera aldrig en trasig ljusslinga.
 • Försäkra dig om att heta lampor inte kommer i kontakt med lättantändliga material.
 • Använd aldrig ljusslingor/transformatorer avsedda för inomhusbruk utomhus.
 • Koppla alltid utomhusbelysning till ett eluttag med jordfelsbrytare.
 • Försäkra dig om att även transformatorn är avsedd för utomhusbruk om du vill koppla den till ett uttag utomhus.
 • Låt aldrig barn leka med ljusslingor. 
 • För trasig belysning till EE-insamlingen av elektronikavfall. 

Ljusslingor för inomhusbruk hör inte hemma på balkongen eller på gården – kom ihåg det när du köper belysning.

Ljusslingor fungerar antingen direkt med nätspänning (230 V) eller med skyddsspänning med hjälp av en transformator (t.ex. 12 V). Belysning med transformator är säkrare i och med att de medför en mindre risk för elstötar. 

Kontrollera märkningen på förpackningen när du köper belysning. Ljusslingor ska ha CE-märkning och uppgifter om importören inklusive kontaktuppgifter. 

Utomhus ska man endast använda ljusslingor som är avsedda för användning utomhus. Du kan kontrollera uppgifterna på förpackningen eller fråga försäljaren. För utomhusbelysning krävs bättre egenskaper än för inomhusbelysning, t.ex. vatten- och frostbeständighet. 

– Ljusslingor märkta med ”endast för inomhusbruk” får inte användas utomhus. Sladdarna i ljusslingor för inomhusbruk tål inte kallt och vått väder, utan kan spricka. Deras transformatorer är inte heller lämpliga utomhus, eftersom de inte är skyddade mot fukt och kyla, säger Niemi.

Tidigare användes glödlampor i ljusslingor, men idag är LED-ljusslingor vanligare. LED-lampor har flera goda egenskaper:

 • de fungerar alltid med skyddsspänning
 • de blir inte heta och minskar därmed brandrisken
 • de förbrukar mindre energi och har en längre livslängd än glödlampor
 • de är beständigare eftersom de inte innehåller glas som kan gå sönder. 

Julbelysning kontrolleras inte i förväg

Myndigheterna kontrollerar inte julbelysning eller andra elprodukter i förväg, utan övervakningen är riskbaserad och genomförs som stickprov. Om det finns brister i en produkts märkning och bruksanvisning kan det också finnas brister i testerna. För farliga produkter utfärdas försäljningsförbud, de kan återkallas från marknaden och en bestämmelse om att de ska samlas in från konsumenterna kan utfärdas. Farliga produkter finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

Tillverkaren, importören och distributören av julbelysning och andra elektriska anordningar ansvarar för säkerheten. 

Ytterligare information: 
Överinspektör Seppo Niemi, tfn 029 5052 167
e-postadresserna har formatet [email protected]

 

Tillbaka till toppen