Hoppa till innehåll

Kosmetik har felaktigt marknadsförts för behandling mot skabb

Mediatiedote
Utgivningsdatum 25.4.2024 8.02 | Publicerad på svenska 25.4.2024 kl. 8.24
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått anmälningar om kosmetikaprodukter som appliceras på huden och som har marknadsförts för behandling mot skabb. Med kosmetikaprodukter kan man inte bota skabb eller bli av med skabbdjur, så sådan marknadsföring är vilseledande. Tukes övervakar kosmetikaprodukter på marknaden och marknadsföringspåståenden om dem och ingriper vid behov i vilseledande marknadsföring.

Kosmetik får inte marknadsföras med marknadsföringspåståenden för läkemedelspreparat 

Tukes kosmetikaövervakning har upptäckt att kosmetiken då och då marknadsförs för behandling av olika hudsjukdomar. På sistone har sådana fall upptäckts i samband med skabbepidemin. Krämer som appliceras på huden har marknadsförts med påståenden enligt vilka man skulle bli av med skabbdjur och krämerna skulle bota skabb. 

– Sådana påståenden är felaktiga.  Med kosmetiken kan man inte bota skabbsmittan eller förhindra att skabb sprids till andra människor. Marknadsföringspåståenden som vilseleder människor kan skjuta upp att man söker vård, säger Anna Vuori, överinspektör för Tukes.

– I övrigt får kosmetiken inte marknadsföras med felaktiga hälsopåståenden eller med påståenden om att den skulle bota sjukdomar, fortsätter Anna Vuori. 

Tukes övervakar marknadsföringspåståendena om kosmetikprodukter. I övervakningsfall kan företag antingen ändra påståendena om preparatet så att de motsvarar kraven i lagstiftningen eller om produkten inte motsvarar lagstiftningen genom att man ändrar påståendena, kan detta leda till försäljningsförbud, tillbakadragande från marknaden eller återkallelseförfarande. Dessa fall bedöms alltid riskbaserat.   

Marknadsföringen av kosmetiken regleras

Vid marknadsföringen av kosmetikaprodukter får inte användas text, namn, varumärken, bilder och figurativa eller andra tecken som förenar preparaten med sådana egenskaper eller effekter som de inte har. 

Marknadsföringspåståenden om kosmetikprodukter ska följa lagstiftningen, vara sanningsenliga, rättvisa, ärliga och förståeliga för vanliga konsumenter. Dessutom ska företaget ha bevis för att stödja påståendena. 

Samma regler gäller all marknadsföring av kosmetiken på alla medier, vare sig det handlar om marknadsföring på förpackningar, företagens webbplats eller sociala medier. 

–Man får inte lova att kosmetikaprodukterna till exempel botar en sjukdom vilket kan skjuta upp att personen söker riktig vård eller söker sig till undersökningar. Som värst kan användningen av kosmetiken som läkemedelspreparat förvärra sjukdomen, varnar Vuori. 

Om du upptäcker felaktig marknadsföring av kosmetikaprodukter, kan du göra en anmälan med formuläret på Tukes webbplats.

Mer information:
Överinspektör Anna Vuori, tfn 029 5052 035
e-post: [email protected]
 

Tillbaka till toppen