Hoppa till innehåll

Då kosttillskott som köpts i utlandet innehåller designerdrog och en laddare bränner ner huset, har köparen ansvaret.

Mediatiedote
Utgivningsdatum 10.9.2018 10.11 | Publicerad på svenska 10.9.2018 kl. 11.13
Pressmeddelande

Finska myndigheter och andra organisationer driver kampanj på bred front för säkert nät-köpande. Konsumenters shoppande i utländska nätbutiker har ökat kraftigt under de senaste åren och Tullen har fyllts av små paket. I värsta fall är dessa inköp enligt myndigheternas observationer ”farligt skräp”. Kampanjen vill väcka konsumenter till att identifiera sitt eget ansvar: om du köper produkter direkt från länder utanför EU, är du även ansvarig för produkternas säkerhet.

Ville Myllyrinne är kampanjens ansikte utåt. Han föreställer en försäljare som i videoreklamerna säljer kosttillskott som förtvinar testiklarna och mobiltelefonladdare som bränner ner husen. I specialaffärer träffar man knappast på en sådan försäljare eller sådana erbjudanden. Reklamerna som Myllyrinne förekommer i visas denna vecka på Yles kanaler som samhällelig reklam och i kampanjparternas sociala mediekanaler. Organisationerna som är med i kampanjen har gjort memes för de sociala mediekanalerna, som inspirerade med svart humor berättar vad de farliga produkterna i värsta fall kan åstadkomma.

- I nätbutikerna får man även bra och säkra produkter. När konsumenter köper produkter från nätbutiker runtom i världen krävs det framför allt nya sorters färdigheter och kunnande av dem. Konsumenten ska själv se till att produkten är säker, lämplig för sitt ändamål och att det är lagligt att hämta den till Finland, summerar Tuiri Kerttula, chef för produktavdelningen på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

I EU finns det stränga krav till exempel på säkerheten för kosmetiska produkter, leksaker, utrustning inom hälsovården och elektriska installationer samt på ämnen i livsmedel, läkemedel och kemikalier. När konsumenten själv köper produkter direkt från länder utanför EU, uppfylls dessa krav nödvändigtvis inte. I myndigheternas kännedom finns det fall där utomlands köpta laddare har startat aggressiva bränder, näringstillskott har innehållit designerdrog, kosmetiska produkter har orsakat allvarliga allergiska reaktioner och konsumenter har köpt kemikalier vars försäljning och användning av säkerhetsskäl är förbjudna inom EU.

Syftet med kampanjen är att ge nätshoppare redskap för hur de kan välja säkra produkter på nätet. På kampanjsidan www.omallavastuulla.fi har det samlats in produktgruppsspecifika tips på vad det är bra att nätshoppare tar i beaktande i köpsituationen.

Förutom säkerheten påminner kampanjen även om att nätbutiksinköp som är onödiga och som eventuellt innehåller skadliga kemikalier belastar miljön.

Med i kampanjen är Livsmedelsverket Evira, Konsumenteuropa, Finsk Handel, Konkurrens- och konsumentverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Finlands miljöcentral SYKE, Strålsäkerhetscentralen STUK, Teknokemiska föreningen, Tullen, Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Kommunikationsverket.

Mer information:

Kampanjsida www.omallavastuulla.fi

Följ diskussionen på sociala mediekanalerna #omallavastuulla

På eget ansvar -kampanjmaterial, informatör Heta Kylmämaa, Tukes, p. 029 5052 172, [email protected]

På eget ansvar-videon:

Laddare: https://youtu.be/TYm2M3bpnVg

Kosttillsskot: https://youtu.be/vNrg6cArI8A  

 

På eget ansvar - memes i sociala medier:

http://tukes.qbank.fi/v2.6/mb.php?h=20be9b4fcf0f7ba634d9dcfc7313e3d7   

Lista över kontaktuppgifter till median gällande nätförsäljningens säkerhet

 

Livsmedel och kosttillskott / Livsmedelsverket Evira

Marknadsföring av livsmedel: överinspektör Marjo Misikangas, tfn. 050 462 4078

kosttillskott, bantningspreparat: överinspektör Anna Mizrahi, tfn. 050 434 2203

Utveckling av distansförsäljningens övervakning: överinspektör Sari Sippola, tfn. 050 386 8430

e-postadresserna har formatet: [email protected]

 

Kosmetiska produkters säkerhet / Teknokemiska föreningen och Tukes

expert Eeva-Mari Karine, 050 338 4236, [email protected]

överinspektör Anna Vuori 029 5052 035, [email protected]

 

Trådlösa apparater/ Kommunikationsverket

                             Radioinspektionsexpert Milla Kuokkanen 029 5390 354, [email protected]

 

Laserutrustning, apparater som strålar i skönhetsvården, ultraviolettstrålning, solarium / Strålsäkerhetscentralen STUK

specialforskare Lasse Ylianttila tfn. +358 9 759 88 455

[email protected]

Strålsäkerhetscentralens mediatjänst: 010 850 4761

 

Läkemedel / Fimea

Läkemedelsförfalskningar och internet-handel av läkemedel: överprovisor Sami Paaskoski, [email protected] och 029 5223237

 

Finsk Handel

Näthandelsforskning och -utredningar: chefsekonom Jaana Kurjenoja,
040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Lagstiftning och regleringar gällande distanshandel: ledande expert, EU-frågor, Janne Koivisto,
050 321 3639, janne.koivisto(at)kauppa.fi

Produktsäkerhet: ledande expert, kemikaliefrågor, Terhi Kuljukka-Rabb,
050 300 3263, terhi.kuljukka-rabb(at)kauppa.fi

Glasögon, kondomer, hemtest, blodtrycksmätare, febertermometrar, rollatorer / Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

överinspektör Nelli Karhu, tfn. 0295 209 385, fornamn.efternamn(at)valvira.fi

överingenjör Johanna Tolonen, tfn.  050 3526524, fornamn.efternamn(at)valvira.fi

 

Produktsäkerhet / Tukes

Konsumentprodukter och elektriska installationer allmänt: chef för produktavdelningen Tuiri Kerttula 029 5052 643

leksaker och barnavårdsartiklar: överinspektör Anja Merenkivi 029 5052 192, [email protected]

elektriska installationer: överinspektör Kimmo Hakala, 029 5052 199, [email protected]

 

Produktförfalskningar / Tullen

tullöverinspektör Riikka Pakkanen, tfn. 040 332 6213, [email protected]

 

Näthandel / Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu

                      lagstiftning och regleringar gällande distanshandel: verkställande direktör och vice häradshövding Lauri Pyökäri,

                      050 304 4844, [email protected]

 

Konsumentskydd för nät-köpande / Konkurrens- och konsumentverket samt Konsumenteuropa i Finland

Konkurrens- och konsumentverket, jurist Kristiina Vainio, tfn. 029 505 3698, [email protected]

Konsumenteuropa i Finland, planerare Karoliina Korhonen, tfn. 029 505 3199, [email protected]

Miljö / Finlands miljöcentral SYKE

Strategiskt program för hållbar cirkulär ekonomi: specialforskare Sari Kauppi, [email protected], +358 295 251268

 

 

Jalometallituotteet, korut ja kellot Kuluttajatuotteet Sähkölaitteet
Tillbaka till toppen