Hoppa till innehåll

Ladda elbilen tryggt

Mediatiedote
9.5.2019 8.59 | Publicerad på svenska 9.5.2019 kl. 9.28
Pressmeddelande

Elbilar och laddningsbara hybridbilar blir allt vanligare. Samtidigt har säkerhetsrisker i samband med laddning blivit mer allmänna. Det är allra tryggast att ladda elbilar och hybridbilar på de egentliga laddstationerna. När du laddar bilen någon annanstans, kontrollera alltid att du använder ett lämpligt eluttag. Alla uttag klarar inte av att t.ex. ladda elbilen över natten. Ett felaktigt eluttag utgör en brandrisk.

Det finns allmänna laddstationer för el- och hybridbilar. Där kan man ladda bilen tryggt och effektivt.  Det rekommenderas också att man installerar en laddstation i hemmet, där elbilen kan laddas med hjälp av en 16 A eller 32 A-trefaskoppling. Laddstationen gör det möjligt att ladda elbilen effektivt, snabbt och tryggt och låter dig samtidigt följa med elkonsumtionen.  Laddstationerna har olika automatik för lastbalansering och gör det möjligt att använda bilens batteri som energikälla för bostaden. Prisnivån för laddstationer har sjunkit på sistone och numer kan man köpa en laddstation för under 1000 euro, inklusive installation.

Vanliga jordade eluttag (16 A) är inte avsedda för konstant eller upprepad hög belastning, såsom för laddning av elbilen över natten. Eluttag som är i dåligt skick kan överhettas i sådant här bruk, vilket är farligt. Med tiden kan det överhettade eluttaget svartna och kopplingarna kan bli slitna. I värsta fall kan uttaget fatta eld. Den tunga laddaren som hänger fritt i sladden kan också göra att uttaget vrids, vilket sliter på kopplingen.

 

Ett eluttag under konstant belastning kan överhettas och utgöra en brandrisk.

Med elbilen får du också en reseladdningskabel som gör det möjligt att ladda bilen från ett vanligt Schuko-uttag. När du använder en sådan sladd ska du se till att uttaget är i tillräckligt gott skick.

 När du laddar bilen via Schuko-uttag rekommenderas att du använder 8 A-elektricitet, vilket är standardvärdet för de flesta reseladdare. I en del laddare kan användaren också reglera anslutningen. Det lönar sig att ha tillräckligt stöd för laddardelen så att uttaget inte vrids. Kopplingsur som kopplas till skarvsladdar eller uttag rekommenderas inte heller vid laddning av elbil eftersom det ökar antalet kopplingar som kan överhettas. De flesta tillverkare av elbilar förbjuder bruk av olika adaptrar med reseladdare i sina instruktionsmanualer.

Mer information:


Överinspektör Seppo Niemi, tfn 029 5052 167, [email protected]

Bilagor:

Laddningsrekommendation för elbil som publicerats av Finlands standardiseringsorganisation inom den eltekniska branschen Sesko Ry (på finska)

Trygg laddning av elbilen, PowerPoint-presentation

27.5.2019: Korrigerad delen om reseladdningskabels användning.

Sähköasennukset ja sähkötyöt Sähkölaitteet