Drakar, metspön av kolfiber och segelbåtar kan döda i närheten av luftledningar

Mediatiedote 28.6.2018 9.26
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i närheten av luftledningar kan drakar, metspön av kolfiber och segelbåtar förvandlas till dödsfällor. Om ett uppåtriktat metspö, en drake eller en segelbåt hamnar tillräckligt nära en luftledning, kan strömmen hoppa över till föremålet och orsaka användaren en elektrisk stöt som leder till döden. Det behövs inte ens kontakt för att stöten ska uppstå: beroende på ledningens spänning föreligger faran redan när föremålet befinner sig på några meters avstånd från luftledningen. Även på tågtak och stolpar vid järnvägsspår finns risken för en dödligt farlig elektrisk stöt 24 timmar om dygnet.

Tukes har kännedom om ett olycksfall denna sommar, där en i en luftledning intrasslad draklina orsakade en farlig situation. Under 2000-talet har segelbåtar som har seglat för nära luftledningar också orsakat farliga situationer vid två tillfällen, olycksfall med dödlig utgång har man lyckligtvis undvikit. Farliga situationer och olycksfall har också inträffat vid mettävlingar, när tävlande som har sökt efter den bästa metplatsen på väg från en plats till en annan har rört sig i närheten av luftledningar.

Olycksfallsrisken i närheten av luftledningar orsakas av att strömmen kan hoppa över ett litet luftmellanrum till ett elektriskt ledande föremål. Då uppkommer en kontinuerlig elektrisk urladdning, också kallad ljusbåge. Beroende på ledningens spänning är det farliga området på några meters avstånd från en luftledning. Följderna av en olycka vid en luftledning är allvarliga: offret får ofta svåra brännskador och omkommer i värsta fall.

Så här agerar du säkert i närheten av luftledningar

  • Metspön av kolfiber. Transportera alltid spöet vågrätt.
  • Drakar. Flyg inte drake i närheten av luftledningar.
  • Segelbåtar. Beakta varningstavlor om säkra passagehöjder under luftledningar vid vattendrag. Ta reda på hur hög din segelbåt är.

Vilken är skillnaden mellan en luftledning för högspänning och en isolerad lågspänningsledning?

 

 

Spänningen i nätbolagets distributionsledning är 20 kilovolt. Ledningen transporterar strömmen från kraftverken till konsumenterna. Sådana luftledningar förekommer i synnerhet i glesbebyggda områden. I städer är den vanligaste lösningen en jordkabel. Livsfara!

I en svart hängkabel (AMKA) är spänningen lägre, 400 volt. Kabeln har ett enkelt plasthölje, men ledningen får ändå inte vidröras: isolationen kan vara defekt på några ställen, och då finns det risk för en elektrisk stöt.

Även på tågtak finns det dödlig elström

Tågen i Finland drivs med elektricitet. Av denna orsak finns det på tågtak en dödlig 25 kilovolts spänning dygnet runt. Klättra därför aldrig upp på ett tågtak. Det är också livsfarligt att klättra i stolpar vid järnvägen. Den dödliga spänningen kan nämligen också finnas i andra konstruktionsdelar än enbart i elledningarna ovanför spåret. Exempelvis ger upphängningsstagen för elledningen också livsfarliga stötar. Under 2010-talet har det inträffat flera olyckor som har lett till dödsfall och allvarliga skador när offret har klättrat upp på ett tågtak.

Mer information:

Överinspektör Ville Huurinainen, tfn 029 5052 111

överinspektör Sakari Hatakka, tfn 029 5052 562

e-post: fö[email protected]

Sähköasennukset ja sähkötyöt