Hoppa till innehåll

En alltför effektiv lampa är farlig

Mediatiedote
13.6.2018 11.57 | Publicerad på svenska 18.7.2018 kl. 11.14
Pressmeddelande

Fel lampa kan förorsaka brand. Försäkra dig om att lampan kan användas i belysningsanordningen innan du byter lampa.

Användningen av glödlampor har minskat betydligt och istället används idag till största delen LED-lampor och energisnåla lampor. LED-lampor producerar endast lite värme jämfört med glödlampor, och armaturer har introducerats på marknaden avsedda för just LED-lampor. Ofta är det dock möjligt att byta ut LED-lampan i armaturen mot en glödlampa. Många har ännu glöd- och halogenlampor i olika storlek hemma.

Använd alltid en lampa som passar armaturen. På alla armaturer finns angivet märkeffekten för lampan som armaturen är planerad för. Effektiviteten anges i enheten watt (W), till exempel 25 W. Användning av en lampa med större effekt än märkningen eller en i övrigt felaktig lampa innebär alltid en risk. Följden kan vara att armaturen eller material i närheten av armaturen antänds och förorsakar en brand.

Belysningseffekten hos en glöd- eller halogenlampa beror i hög grad på lampans effekt (W), medan ljusmängden som produceras av en LED-lampa beskrivs i lumen (lm). Grovt sagt motsvarar mängden ljus som produceras av en LED-lampa med effekten 800 lumen (effekt cirka 10 W) en glödlampa med effekten ungefär 60 W.

Då exempelvis en LED-lampa med effekten 11 W används i en armatur med märkeffekten 25 W ger armaturen klar belysning och det finns ingen risk för överhettning. En glödlampa med effekten 11 watt ger dock inte tillräcklig belysning.

Om det är möjligt att direkt även använda en glödlampa i den ovan nämnda armaturen, ger en glödlampa med effekten 25 watt betydligt sämre belysning än den ovan nämnda LED-lampan, men armaturen upphettas. Om belysningen fortfarande upplevs som dålig i detta skede trots att glödlampan har den maxeffekt som anges på armaturen, tar man fram en annan glödlampa med större effekt ur skåpet, exempelvis 60 W. Belysningen förbättras, men armaturens temperatur stiger så mycket att risken för brand är uppenbar.

Då man byter lampa ska man alltid försäkra sig om att lampan och armaturen lämpar sig för att användas tillsammans. Säkerheten kan bedömas genom att jämföra maxeffekten (W) som anges på armaturen med lampans effekt (W), påminner överinspektör Jukka Lepistö på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Vid användning av LED-lampa behövs en lampa med betydligt mindre effekt för att uppnå lika god belysning som med en glöd- eller halogenlampa. Mindre effekt innebär även mindre elförbrukning.

Mer information:

överinspektör Jukka Lepistö, tfn 029 505 24 60 

e-post: [email protected]