Snöbrist och kraftiga vindar kräver extra noggrannhet i samband med fyrverkerier

Tukes 31.12.2013 10.33
Pressmeddelande

Det ovanligt milda vädret ställer särskilda krav på avfyrningen av fyrverkeripjäser och raketer. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar alla som skjuter fyrverkerier att i brist på snö staga upp pjäserna omsorgsfullt med t.ex. sand eller stenar och använda en avfyrningsramp för raketer. Om det blåser hårt är det bäst att helt låta bli att skjuta raketer.

Av säkerhetsskäl ska fyrverkeripjäser och raketer alltid stagas upp omsorgsfullt. I brist på snö kan fyrverkeripjäserna stagas upp med t.ex. sand eller stenar, som även annars ger bättre stöd än snö och därför är att rekommendera. Tårtor och i synnerhet stjärnbomber och romerska ljus ska stagas upp ordentligt, eftersom de kan ställa till med stor skada bland åskådarna om de välter.

Stora fyrverkeritårtor kan stöttas med t.ex. stora tegelstenar. Raketer ska helst avfyras från en avfyrningsramp.

– En tombutelj väger för lite för att fungera som raketramp. I värsta fall kan buteljen välta och raketen flyga mot publiken. Avfyrningsramper för raketer säljs på samma ställen som fyrverkeripjäser, påminner överingenjör Harri Roudasmaa på Tukes.

Det är också viktigt att beakta vindförhållandena när man skjuter raketer. Om det blåser friskt rekommenderar Tukes att man låter bli att skjuta raketer.  Kraftiga vindar kan välta rampen just när raketen ska flyga iväg. Dessutom kan en vindby få fyrverkeripjäsen att byta riktning och flyga iväg åt ett oväntat håll.

Så här avfyrar du fyrverkeripjäser säkert:

  • Läs bruksanvisningarna noga och kom ihåg säkerhetsavstånden.
  • Välj en tillräckligt öppen plats för avfyrningen.
  • Staga upp pjäserna ordentligt, använd en avfyrningsramp vid behov.
  • Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen, det rekommenderas även för åskådarna
  • I många städer är det förbjudet att använda fyrverkeripjäser i stadskärnan. Begränsningar på räddningsväsendets webbplats (på finska).
  • Det är absolut förbjudet att använda fyrverkeripjäser i berusat tillstånd.
  • Fyrverkeripjäser är explosiva varor och förbjudna för personer under 18 år.

Fyrverkeripjäser och raketer får avfyras på nyårsafton klockan 18–02.

Mer information:
Överingenjör Harri Roudasmaa (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 372
Säkerhetsingenjör Mikko Ojala (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 427
e-post [email protected]

Kampanjkanaler:
Webben: www.ilotulitus.info
Facebook: www.facebook.com/hyvamarkku  
Instagram: @theexplodables, #suojarillit
YouTube: www.youtube.com/user/MarkkuTuubi  
Twitter: www.twitter.com/ilotulitusinfo  
www.tukes.fi