Terrängcykla säkert: se till cykellederna och utrustningen är i bra skick och att kunderna får vägledning

1.4.2019 10.00
Pressmeddelande

Terrängcykellederna passar för sitt ändamål och kunderna får tillräcklig vägledning. Dessutom har aktörerna som ordnar terrängcykling försäkrat sig om säkerheten i tjänsten. Uppgifterna framgår av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tillsynsprojekt från 2018.

De vanligaste riskerna i terrängcykling är fall och att utrustningen går sönder. Fara kan även orsakas av att lederna inte passar för terrängcykling eller att omständigheterna förändras.

- Terrängcyklingens popularitet är på uppgång och efterfrågan på hyrcyklar har ökat. Cyklisterna söker sig ut i terrängen själva antingen på egna eller hyrda cyklar. Terrängcykling som guidade turer ordnas än så länge ganska lite, berättar överinspektör Aleksi Latvala.

I projektet genomförde Tukes nio inspektioner av säkerhetsledning. Avsikten var att utreda hur operatörer, uthyrare av utrustning och tjänsteproducenter som ansvarar för terrängcykellederna har säkerställt tjänstens säkerhet. Enligt lagen är det tjänsteleverantören, t.ex. företaget, som ansvarar för tjänstens säkerhet. Inspektionerna riktades mot tjänsteleverantörer i nationalparkerna i norra Finland. Dessutom inspekterades två objekt i södra Finland där man erbjuder mer krävande och teknisk terrängcykling. På dessa platser har lederna valts och bearbetats specifikt för terrängcykling och downhillcykling.

I projektet utarbetade man också anvisningar för leverantörerna av terrängcykling så att de ytterligare kan förbättra säkerheten i tjänsten.

Den färdiga terrängen och hyrcyklarna passar även nybörjare

Nationalparkernas terrängcykelleder ligger huvudsakligen på redan färdiga leder. Lederna är breda och avsedda för friluftsliv, och det är lätt och säkert att bekanta sig med terrängcykling på dem.

- De som tar sig ut på lederna bör bekanta sig med dem och deras svårighetsgrad i förväg. Dessutom är det bra att ta med sig åtminstone en karta, kläder för ombyte, matsäck och reservdelar till cykeln, säger Latvala.

Uthyrarna har valt cyklarna utifrån deras egenskaper och användningssyfte. Uthyrarna instruerar kunderna i användningen av cyklarna och fäster speciell uppmärksamhet vid instruktioner för elassisterade cyklar.

Tukes rekommendationer för operatörer med ansvar för terrängcykelleder

 • Identifiera faror och gör en riskbedömning av leder som är avsedda för terrängcykling. Beakta ledens användningstid, målgrupp, struktur, olika funktioner, kontrast mot terrängen, skyltar samt faror på grund av växlande förhållanden.
 • Gör vid behov ett säkerhetsdokument om lederna. Alla leder i området bör skrivas in i samma säkerhetsdokument.
 • Upprätta en plan över skötsel och underhåll av lederna. För bok över genomförda åtgärder.
 • Ge tillräcklig information om lederna både i förväg och längs leden. Upprätta svårighetsgrader och beskrivningar av lederna så att kunden kan välja den led som passar bäst.
 • Placera lokaliseringsdata i terrängen exempelvis vid rastplatser och korsningar för situationer då man behöver hjälp.
 • Läs mer om planering av leder, markeringar, säkerhet samt om lokaliseringsdata på www.reittimerkinnat.fi.

Tukes rekommendationer för uthyrare av utrustning och leverantörer av programtjänster

 • Utarbeta ett säkerhetsdokument om programtjänsten i terrängcykling om riskerna i tjänsten inte är obetydliga.
 • Arbetstagarna måste känna områdets leder och cyklarna som hyrs ut.
 • Kontrollera cyklarnas och annan utrustnings skick regelbundet. Följ underhållsplanen vid kontrollerna och anteckna genomförda åtgärder.
 • Ta reda på vilka färdigheter och vilken skicklighetsnivå kunderna har och hänvisa dem till lämpliga leder.
 • Ge tillräckliga instruktioner om användningen av cyklarna i händelse av problem och för att kalla på hjälp. Fäst speciell uppmärksamhet vid instruktionerna för användningen av assistansen i en elassisterad cykel i olika situationer.
 • Försäkra dig om att kunderna använder hjälm och andra skydd som behövs. Speciellt vid vintercykling är det viktigt att klä sig varmt.
 • Förse hyrcyklarna med en liten reparationssats eller reservdelar ifall cykeln skulle gå sönder. Fast kunden inte själv skulle kunna laga cykeln, så kan det finnas någon annan ute på leden som kan hjälpa till. Ringklocka och lampa kan vara bra att ha även i terrängcykling beroende på förhållandena.

Mer information:

Överinspektör Aleksi Latvala, tfn 029 5052 091

Överinspektör Petteri Mustonen, tfn 029 5052 099

e-post: [email protected]