Malmletning stadd i kraftig tillväxt

Tukes 23.3.2018 10.00
Pressmeddelande

Malmletningen ökade kraftigt 2017. Investeringarna i malmletning steg med 50 procent från föregående år till 61,4 miljoner euro. Bolagen rapporterade 273 borrningskilometer till Tukes, vilket är 53 procent mer än föregående år. Tillväxten syns också på gruvsidan: mängden investeringar ökade med 25 procent från föregående år och uppgick till totalt 303 miljoner euro. Vid Fraser-institutets årliga enkät riktad till aktörerna i gruvbranschen steg Finland till världens mest attraktiva land för investeringar i gruvbranschen. Uppgifterna framgår av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) aktuella översikt över gruvmyndigheten.

– Malmletningen i Finland ökade exceptionellt kraftigt. Ökningen kunde ha varit ännu kraftigare om inte bolagen i slutet av året hade haft problem med att få tillräckligt med borrningsutrustning. Bolagen ger god respons på Tukes öppna, förutsebara och smidiga behandling av gruv- och malmletningstillstånd samt Geologiska forskningscentralens informationsmaterial gällande berggrund.  Nya internationella aktörer inom gruvbranschen besökte Tukes för att skaffa information om lagstiftningsmiljön inom gruvbranschen i Finland, säger gruppchef Terho Liikamaa vid Tukes.

I fjol rapporterade 46 bolag om malmletning till Tukes. Alla gruvbolag som verkar i Finland letar antingen i första hand eller i andra hand efter guld. Bland basmetaller letar man mest efter koppar och nickel. I och med tillväxtutsikterna för batteritekniken håller letningen efter kobolt, litium och grafit på att öka.

Den totala brytningen i gruvorna fortsatte att öka något

Den totala brytningen i gruvor som verkar i Finland ökade med tre procent men satte dock ett nytt rekord för total brytning på 120,4 miljoner ton. Brytningen av malm och nyttosten ökade med 11 procent till 48,4 miljoner ton.

Investeringarna i gruvor ökade från föregående år med 25 procent till totalt 303 miljoner euro. De största investeringsobjekten var gruvorna Kevitsa (Sodankylä), Suurikuusikko (Kittilä), Talvivaara (Sotkamo) och Siilinjärvi. 

Tukes är behörig gruvmyndighet i Finland. Kungörelsehandlingar och beslut gällande aktuella ansökningar finns på webbplatsen. Ansökningsläget och gällande tillståndsområden jämte uppgifter finns på karttjänsten. Brytningsmängderna per gruva 2017 finns i Tukes Statistik över bergsindustrin 2017

Närmare uppgifter:

gruppchef Terho Liikamaa, tfn 029 5052 117

Malmletning: överinspektör Ilkka Keskitalo, tfn 029 5052 151

Gruvverksamheten: ledande expert Ossi Leinonen, tfn 029 5052 205

E-postadresserna har formen: [email protected]