Nya direktörer för Tukes

Tukes 13.11.2015 13.12
Pressmeddelande

Teknologie doktor Tiina Putkonen har valts till direktör för Enheten för kemikalieproduktövervakning och teknologie licentiat Risto Suominen till direktör för Ackrediteringstjänsten FINAS. De båda börjar sitt jobb 2.1.2016.  Tiina Putkonen kommer till Tukes från Livsmedelssäkerhetsverket Evira där hon är sektionschef vid forskningsenheten för kemi och toxikologi. Tidigare har hon varit anställd som specialforskare i Evira och som assistent och påbyggnadsstuderande i Tekniska högskolan TKK. Tiina utexaminerades som diplomingenjör 1997 och som teknologie doktor 2004 i området för organisk kemi med farmaci som biämne. Risto Suominen har från 1995 jobbat som FINAS bedömningsledare i Mätteknikcentralen varifrån uppgifterna överfördes till Tukes 1.1.2015. Han är för närvarande bedömningsledare och bedömningschef i Tukes och har cirka ett halvt år som vikarie i visstidstjänst skött uppgifterna som direktör för Ackrediteringstjänsten FINAS. Tidigare har han varit anställd cirka 10 år som forskare i Tekniska högskolan TKK. Risto blev utexaminerad diplomingenjör 1986 och teknologie licentiat 1989 i området för metallurgisk processteknik. Mer information:Generaldirektör Kimmo Peltonen, tfn 029 5052 157 E-post: [email protected] På Twitter: @K1mmoPeltonen