Hoppa till innehåll

Ökande investeringar inom malmletning och gruvverksamhet 2023

Mediatiedote
Utgivningsdatum 22.3.2024 9.00 | Publicerad på svenska 26.3.2024 kl. 15.22
Pressmeddelande

Malmletningsaktiviteten tilltog i Finland ifjol. En orsak till aktivitetsökningen var behovet av metaller och guld med anledning av den gröna given. Även inom utvinningsindustrin steg investeringsnivån jämfört med föregående år. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i dag, den 22 mars, i egenskap av gruvmyndighet publicerat en statistisk översikt över 2023.

Markant ökning av malmletningsaktiviteten

Sammanlagt 59 bolag rapporterade till Tukes om brytning och om investeringar i malmletning för totalt 94 miljoner euro. Beloppet på investeringarna var 17 procent högre än år 2022. De 10 största bolagen stod för cirka 85 procent av malmletningskostnaderna. Vid malmletning gjordes för sammanlagt 284 kilometer borrningar (ökning med 3,6 %). Områdena för malmletningstillstånd med rätt till prospektering omfattade totalt 2534 km2

Malmletning utförs mest i Lappland, med en andel på 78 procent av malmletningen i Finland. Investeringarna inom malmletning hänför sig främst till prospektering av basmetaller, det vill säga nickel och koppar samt guld.

De malmletningsersättningar som betalades till markägare uppgick till cirka 6,6 miljoner euro, vilket var en ökning med 12 procent. Bolagen investerade 0,8 miljoner euro i miljöutredningar och naturkonsekvensbedömningar vid malmletning. 

Investeringarna i gruvverksamhet ökade

Sammanlagt 21 bolag rapporterade brytning i 39 gruvor. Bolagen investerade 380 miljoner euro i gruvverksamhet, vilket var en ökning med 26 procent jämför med år 2022. De största investeringarna gjordes i Kevitsa, Terrafame, Kittilä och Siilinjärvi gruvor. Investeringarna i stenflytssystem  i Kemi och Kittilä gruvor slutfördes efter att ha pågått i flera år.

Malm- och gråbergsbrytningen uppgick till 46,8 miljoner ton, vilket var en minskning med 6 procent jämfört med år 2022. Den totala brytningen ökade ändå med 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till 128,1 miljoner ton.  De tre största bolagen – Terrafame (49,7 Mt), Kevitsa (36,4 Mt) och Siilinjärvi (26,2 Mt) – stod för 88 procent av den totala brytningen i Finland.

Tukes är den behöriga gruvmyndigheten i Finland. Kungörelsehandlingarna och besluten gällande anhängiga ansökningar finns på Tukes webbplats.

Status för ansökningar och gällande tillståndsområden med uppgifter finns i karttjänsten.

Mer information lämnas av: 
Terho Liikamaa, sektionschef, tfn 029 5052 117
Ossi Leinonen, ledande expert (gruvverksamhet), tfn 029 5052 205
Ilkka Keskitalo, ledande expert (malmletning), tfn 029 5052 151
[email protected]

Bilagor: 

Gruvmyndighetens aktuella översikt 2023 (på finska) 
Brytningsmängder enligt gruva 2023 (på finska)
 

 

Tillbaka till toppen