Var försiktig med fyrverkeripjäser och skydda ögonen

Tukes 27.12.2012 8.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar nyårsfirarna att använda fyrverkeripjäser med försiktighet, följa bruksanvisningarna och vara noga med säkerhetsavstånden. Fyrverkeripjäser är explosiva varor som alltid är förenade med risker och inte får överlåtas till minderåriga. Skyddsglasögon är obligatoriska för alla som avfyrar fyrverkeripjäser och rekommenderas även för åskådarna.


Skyddsglasögon blev ett lagstadgat krav i december 2009. Det årsskiftet orsakade fyrverkeripjäser 47 ögonskador som krävde sjukhusvård, men därefter har skadorna klart minskat. Förra årsskiftet orsakade fyrverkeripjäser 19 ögonskador, året innan 27. Åren 2001−2008 har 19−44 skador inträffat varje år.*

− Kravet på skyddsglasögon gäller dem som avfyrar fyrverkeripjäser, men Tukes rekommenderar att även åskådarna använder sådana. Glasögonen ger ett effektivt skydd mot ögonskador som orsakas av gnistor och stänk från fyrverkeripjäser. Skyddsglasögon säljs på samma ställen som fyrverkeripjäser, påminner överingenjör Harri Roudasmaa på Tukes.

Försäljningen av fyrverkeripjäser börjar 27.12 och pågår till 31.12. Under nyårsnatten får raketer och andra fyrverkeripjäser avfyras klockan 18–02. Det är förbjudet att sälja och överlåta sådana till minderåriga. Åldersgränserna övervakas vid försäljningen och föräldrarna ansvarar för att se till att minderåriga inte kommer över fyrverkeripjäser.

− På försäljningsställena ska säkerhetsbestämmelserna om upplagring av fyrverkeripjäser följas. Bestämmelserna skärptes i oktober i år. På försäljningsställena ska det också alltid finnas en ansvarig person som avlagt Tukes säkerhetsexamen och ansvarar för försäljningen av produkterna och för att de förvaras korrekt, säger säkerhetsingenjör Mikko Ojala på Tukes.

Under den pågående försäljningssäsongen finns det flera hundra godkända produkter på marknaden. Fyrverkeripjäser som säljs i Finland måste vara godkända av Tukes eller CE-märkta. Fyrverkeripjäser av det senare slaget som uppfyller EU-bestämmelserna finns redan i viss utsträckning på marknaden, och kommer småningom att ersätta fyrverkeripjäser som godkänts nationellt för den finländska marknaden. Även om produkterna har godkänts vid förhandstester är det ändå viktigt att handskas varsamt med dem. Polisen övervakar användningen av fyrverkeripjäser medan räddningsmyndigheterna övervakar försäljningen.

Så här avfyrar du fyrverkeripjäser säkert

  • Välj en tillräckligt öppen plats för avfyrningen.
  • Läs bruksanvisningarna noga och kom ihåg säkerhetsavstånden.
  • Staga upp pjäserna ordentligt, använd en avfyrningsramp vid behov.
  • I många städer är det förbjudet att använda fyrverkeripjäser i stadskärnan. Begränsningar på räddningsväsendets webbplats: www.pelastustoimi.fi/artikkelit/6383
  • Det är absolut förbjudet att använda fyrverkeripjäser i berusat tillstånd.


Kampanj påminner om skyddsglasögon

I år för Tukes en synlig fyrverkerisäkerhetskampanj i de sociala medierna. Galjonsfiguren för kampanjen heter Markku, och han har under december förberett sig för något oväntat med stor försiktighet på ett sätt som väcker förundran. De som följt Markkus förehavanden fick i går på annandagen veta att han är galjonsfigur för Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj. Markku har på sitt eget speciella sätt förberett sig för riskerna med fyrverkeripjäser, men höll på att glömma den viktigaste utrustningen, skyddsglasögon. Genom kampanjen vill Tukes särskilt nå 15–24-åringar och berätta för dem om riskerna med fyrverkeripjäser och om vikten av att använda skyddsglasögon.

Kampanjen på Facebook: www.facebook.com/hyvamarkku

Kampanjen på YouTube: https://www.youtube.com/user/MarkkuTuubi

Webbsidor om fyrverkerisäkerhet: www.ilotulitus.info

Tukes Twitterkonto Ilotulitusinfo: https://twitter.com/ilotulitusinfo

www.tukes.fi

*Olyckssiffrorna baserar sig på uppgifter från Finlands Ögonläkarförening.

Mer information:
Överingenjör Harri Roudasmaa (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 372
Säkerhetsingenjör Mikko Ojala (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 427
Kommunikationschef Johanna Salomaa-Valkamo (säkerhetskampanjen),
tfn 029 5052 481

e-post [email protected]