Hoppa till innehåll

Olyckan på Helsingfors stadsteater orsakades av en vätgasexplosion

Mediatiedote
Utgivningsdatum 9.11.2020 9.32 | Publicerad på svenska 9.11.2020 kl. 11.17
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde orsaken till den explosionsolycka som inträffade 29.6.2020 vid Helsingfors stadsteater och resultatet av utredningen har nu slutförts. Olyckan orsakades av vätgas som kom ut i sprinklerrummet från sprinklerrörsystemet i samband med underhåll av byggnadens sprinklersystem. Vätgasen bildade tillsammans med rumsluften en explosionsfarlig luft-vätgasblandning. Motsvarande olyckor har inte tidigare inträffat i Finland och man har inte kunnat förbereda sig på sådana.

Vätgas bildas i sprinklersystemets rör i samband med korrosion av rören i en reaktion mellan zink, syre och vatten.  Blandningen av vätgas och luft är mycket lättantändlig. Exakt orsak till antändningen kunde inte fastställas i fallet Helsingfors stadsteater. 

För att undvika motsvarande olyckor ger Tukes anvisningar och rekommendationer till fastighetsägare och företag som planerar och underhåller sprinkleranläggningar. Dessutom ger Tukes anvisningen att invändigt förzinkade rör inte längre ska användas i nya sprinkleranläggningar. Anläggningar som är under uppbyggnad kan byggas klara enligt planerna, men eventuell vätgasbildning i systemets rör ska beaktas för att säkerställa säkerheten. Fara kan uppstå i samband med tömning och ändringar av sprinklerrörsystemet.
 

Tukes anvisningar och rekommendationer:

– Användningen av förzinkade rör i nya sprinkleranläggningar ska upphöra i Finland. Tukes informerar branschaktörerna om tidsplanen senare. 

I förzinkade sprinklerrörsystem kan det bildas vätgas som kan komma ut i samband med underhåll eller annat arbete på sprinklerrörsystem och bilda en explosionsfarlig luft-vätgasblandning.  Denna möjlighet ska beaktas vid bedömning av explosionsfara och i den explosionsskyddshandling som upprättas vid behov.  Mer information om säkerheten i explosionsfarliga utrymmen finns här (på finska). 

Sprinklermontörer bör ha tillgång till ett vätgaslarm när sprinklerrörsystem töms. 

Företag som utför sprinklerunderhåll utarbetar en anvisning för sina arbetstagare för arbete i sprinklerutrymmen omfattande utrymmets ventilering, användning av gasdetektor, kontroll av trycket i rörsystemet, skyddsutrustning och annan utrustning som anses nödvändig.

Ventilationen i sprinklerrummet säkerställs och ökas vid behov i samband med tömning eller andra förändringar av sprinklerrörsystemet. 

Ytterligare information: Överinspektör Jan Meszka, tfn 029 5052 061 e-postadresser har formatet: [email protected] 

Utredningen genomfördes av Tukes i samarbete med VTT, Helsingfors stads räddningsverk, DEKRA Industrial Oy, KIWA Inspecta, Alarm Control Oy, Finans Finland rf, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Sprinkleritekninen Yhdistys ry och Finlands Brandbefälsförbund.
 

Anordningar inom räddningsväsendet
Tillbaka till toppen