Meny

Är hallarna i Finland hållbara? ­ Tukes utreder säkerheten i hallar med PVC-tak och stålstommar

Mediatiedote 2.4.2019 9.10 | Publicerad på svenska 2.4.2019 kl. 10.42
Pressmeddelande

Brister som beror på konstruktionsplaneringen har upptäckts i de bärande konstruktionerna i PVC-hallar med stålstommar. Därtill har brister upptäckts i CE-märkningen av hallarna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder i år säkerheten i hallar med PVC-tak och stålstommar.

Målet för Tukes övervakningsprojekt är ungefär 30 företag som tillverkar eller importerar hallar, vilka ombeds att ge en utredning om de förfaranden, dokument och planer som använts för att visa att hallarna uppfyller kraven. Hallar med stor spännvidd och maneger är föremål för särskild granskning.

Överensstämmelsen med kraven för bärande stålstommar i hallar ska visas med en prestandadeklaration enligt standarden EN 1090-1 och med ett CE-märke. Hållfasthetsberäkningar för hallar ska göras enligt Eurokoderna, medan standarden EN 1090-2 ska följas i verkstadsgenomförandet av hallar.

Projektet pågår i ungefär 10 månader. Utöver dokumentgranskningen gör Tukes inspektioner i målföretagen och testar de hallar som finns på marknaden med stickprov.  Testningen av hallarnas stommar görs som en tredjepartsgranskning och den riktar sig mot genomförandet av hallen och hållfasthetsberäkningarna för hallen.

I projektet görs en omfattande granskning av produktuppgifter som gäller de PVC-hallar som finns på den finländska marknaden och de dokument som gäller CE-märkningen. Därtill ombeds tillverkarna att ge närmare utredningar om objekt som färdigställts tidigare. 

En särskild granskning görs i företag som tillverkar hallar med stor spännvidd eller maneger, vilka omfattas av tillämpningsområdet för lagen om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd. Sådana utgörs av till exempel byggnader som är avsedda för idrotts-, rekreations- eller fritidsverksamhet eller för annan motsvarande sammankomst eller djurstall.

Närmare uppgifter:överinspektör Petri Kulmala, tfn 029 5052 741, förnamn.efternamn.fi

Rakennustuotteet