Brister i de flamskyddsmedel som testats av Tukes

Mediatiedote 2.4.2020 8.42
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester avslöjade brister i flamskyddsmedel för trä. En del av de testade flamskyddsmedlen hade inte sådana brandhämmande egenskaper som hade angetts för produkten. Inga förbjudna bromföreningar hittades i flamskyddsmedlen.

Flamskyddsmedel från nio olika producenter valdes till Tukes test. Produkterna skaffades direkt från tillverkarna, importörerna eller distributörerna och testen utfördes på Eurofins Expert Services Oy. Kemiska test utfördes på SGS Finland Oy. Brandbeteendet hos ytterbeklädnadspaneler behandlade med flamskyddsmedel jämfördes med brandklassificeringarna som angetts av tillverkaren och brandklassificeringen för den obehandlade ytterbeklädnadspanelen. Syftet med testningen var att ta reda på de brandhämmande egenskaperna hos de flamskyddsmedel för trä som finns på marknaden. På samma gång utreddes om produkten innehöll förbjudna bromföreningar.

I lagstiftningen finns det inga direkta krav på brandklassificering av flamskyddsmedel för trä. Om tillverkaren ändå meddelar att deras produkt uppfyller en viss brandklass eller -klassificering, ska den vara enhetlig med den angivna klassificeringen. Obehandlad träpanel och -beklädnad måste minst uppfylla kraven för brandklassificering D-s2, d0.

Sju tillverkare hade angivit en brandklass för sin produkt. Av dessa uppfyllde fem ändå inte kraven för den angivna klassen. Två tillverkare hade inte angivit brandklass eller -klassificering för sina produkter.

Enligt den kemiska analysen hittades inga förbjudna kemiska bromföreningar i någon av de testade produkterna.

Tukes lät testa följande produkter:

1. Multiprotect neutra, tillverkare/leverantör NordTreat AS, Estland

2, HR – Prof, tillverkare Holz Prof OU, importör HR Prof Oy

3. Organowood – Puunsuoja 01, tillverkare Organowood Ab, Sverige

4. Fontefire WF, tillverkare Tikkurila

5. Hensotherm 2KS Aussen, tillverkare Rudolf Hensel Gmbh, Tyskland

6. Valmiiksi käsitelty ulkoverhouspaneeli, tillverkare Koskisen Oy

7. Teknosafe 2407-00, tillverkare Teknos Oy

8. BSM-2000, tillverkare Oy Interenergy Ltd Presso Center

9. WoodStain, leverantör Renotech Oy.
 

Sju av de testade produkterna hade en brandklassificering enligt tabellen nedan.

Flamskyddsmedel

Brandklassificering definierad av tillverkaren

Brandklassificering definierad på grundval av testen
Multiprotect neutra     B-s1,d0        C-s1,d0
HR-Prof      B-s1,d0      C-s1,d0
Hensotherm 2 ks aussen   C-s2,d0   C-s2,d0
Koskisen Oy (valmiiksi käsitelty)   B-s1,d0 B-s2,d0

Teknosafe
2407-00 

B-s1,d0 B-s2,d0
BSM-2000    B-s1,d0 B-s1, d0
Woodstain B-s1,d0 / C-s1,d0 D-s2, d0


Baserat på testen uppfyllde endast Hensotherm 2KS Aussen och BSM-2000 den angivna brandklassificeringen. Nedan finns en lista över bristfälliga produkter:

Teknosafe 2407-00, rökproduktionen var inte enhetlig med den angivna

Multiprotect neutra, brandklassen var inte enhetlig med den angivna

HR-Prof, brandklassen var inte enhetlig med den angivna

Woodstain, brandklassen och rökproduktionen var inte enhetliga med det angivna.
 

Produkter för vilka tillverkaren inte hade angivit brandklassificering fick på basis av testen följande brandklassificeringar:

Flamskyddsmedel

Brandklassificering angiven av tillverkaren

Brandklassificering definierad på grundval av testen

Organowood – puunsuoja 01  

           -   D-s1,d0
Fontefire wf             -   B-s1,d0


Utredningsbegäran har skickats till de tillverkare vars angivna brandklassificeringar för produkterna skiljde sig från den testade brandklassificeringen, för att reda ut och korrigera produkternas brandklassificering.

BILAGA

Produkterna utsattes för ett partiellt SBI-prov (single burning item) i enlighet med standarden EN 13823:2010+A1:2014. I testförfarandet utsätts provstycket för brand på en punkt och materialets värmeproduktion, brandspridning, rökbildning och förekomsten av brinnande fallande droppar/delar mäts.

Vid definition av byggprodukter och komponenter definieras deras brandklassificering utifrån hur de deltar i brand eller beter sig i en brand. Brandklasserna är A1, A2, B, C eller D.Tilläggsklassificering omfattar rökproduktion s1, s2 eller s3 och förekomst av brinnande droppar eller delar d0, d1 eller d2.

A1    produkter som inte alls deltar i brand (obrännbar).
A2    produkter, vars delaktighet i brand är mycket begränsad.
B      produkter, vars delaktighet i brand är något begränsad.
C      produkter som deltar i brand begränsat.
D      produkter, vars delaktighet i brand är godtagbart.
E      produkter, vars beteende i brand är godtagbart.
F      produkter, vars beteende inte är definierat.
s1     rökproduktionen är mycket liten.
s2     rökproduktionen är liten.
s3     rökproduktionen uppfyller inte kraven för s1 eller s2.
d0     brinnande droppar eller delar förekommer inte.
d1     brinnande droppar eller delar slocknar snabbt.
d2     de brinnande dropparnas eller delarnas produktion uppfyller inte kraven för d0 eller d1

Ytterligare information: Överinspektör Laura Lakua, tfn 029 5052 742, [email protected]

Byggprodukter