Hoppa till innehåll

Glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA förbjuds

Tukes
29.9.2016 8.20
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har återkallat tillstånden för 13 glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad talgamin). Preparaten får säljas och distribueras till och med den 31 mars 2017 och användas till och med den 31 mars 2018, då preparaten avlägsnas från växtskyddsmedelsregistret. Förbudet baserar sig på kommissionens genomförandeförordning av den 1 augusti 2016 (EU 2016/1313), som ändrar förutsättningarna för godkännande av glyfosat. De glyfosatpreparat som finns på marknaden får inte innehålla tillsatsmedlet POEA, som misstänks vara ett skadligare ämne än glyfosat. Förbudet gäller följande glyfosatpreparat: -          Barclay Gallup (reg.nr 2920) -          Clinic 360 SL (reg.nr 1822) -          Glyfokem 360 (reg.nr 2011) -          Glyfokem 360 I (reg.nr 3127) -          Glyfonova 360 SL (reg.nr 1712) -          Glyphogan 480 SL (reg.nr 2950) -          Keeper Spray (reg.nr 2995) -          Keeper Tiiviste (reg.nr 2996) -          Rambo 360 (reg.nr 1917) -          Ranger (reg.nr 2856) -          Rodeo (reg.nr 1911) -          Roundup (reg.nr 1403) -          Roundup Max (reg.nr 1910). Glyfosat är den mest sålda aktiva substansen som används inom växtskydd i Finland. För närvarande ingår 53 preparat som innehåller glyfosat i Tukes växtskyddsmedelsregister. Glyfosatpreparat har godkänts för bekämpning av ogräs på odlingar, i trädgårdar, på åkrar, vid skogsbruk och på icke-odlade områden. Beslutet om tillsatsmedlet innebär inte att alla glyfosatpreparat försvinner ur eller förbjuds i konsumentbruk. Tukes växtskyddsmedelsregister omfattar fortfarande preparat utan tillsatsmedlet POEA som är avsedda för konsumentbruk. En del glyfosatpreparat är dock godkända endast för yrkesmässig användning. Sedan 26.11.2015 har det varit tillåtet att köpa preparat för yrkesmässig användning endast för personer som har avlagt växtskyddsexamen.   Glyfosats hälsoeffekter har diskuterats en hel del och krav har även rests på ett totalförbud för ämnet inom växtskydd. Europeiska kommissionen förlängde sommaren 2016 godkännandet av glyfosat fram till det att Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) får klart klassificeringsbeslutet för glyfosat. Godkännandet gäller dock högst fram till utgången av 2017. Uppgifter om i Finland godkända växtskyddsmedel finns i Tukes växtskyddsmedelsregister. Mer information: Sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036 [email protected] På Tukes webbplats finns de tidigare meddelandena och mer information om glyfosat: http://verkkolehti.tukes.fi/glyfosaatin-kaytolle-jatkoaika/