Snölaster i norr sätter takkonstruktioner på prov

Mediatiedote 16.4.2020 8.33
Pressmeddelande

Fastän man i södra Finland redan har fått njuta av vårigt väder, så är snölasterna i Lappland fortfarande exceptionellt stora med tanke på årstiden. Snölasterna sätter takkonstruktioner på prov och kan i värsta fall orsaka ras, varnar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Det lönar sig för fastighetens ägare att kontrollera snölasten och vid behov lätta den.

Baserat på observationer gjorda av Finlands miljöcentral (SYKE) är snölasterna på vissa platser i området Kittilä - Ivalo och Koillismaa över 330 kg / m2. Mängden snö är exceptionellt hög med tanke på årstiden i Ivalo-området, i den övre delen av Ounasjoki i Kittilä-området och i Kemijoki-vattendraget, i Sodankylä, Salla, Pelkosenniemi och Savukoski-områdena.*

– Sådana snölaster orsakar en större belastning av takkonstruktionerna än vad som är planerat, och i värsta fall kan det orsaka risk för ras, berättar Tukes överinspektör Petri Kulmala.

Enligt SYKE:s uppgifter överskrider de snölaster som mätts rejält den grundläggande snölasten på 180 kg/m2 som har använts för att beräkna takkonstruktionernas hållfasthet i tidigare byggnadsbestämmelser (1969-1998). Den grundläggande snölasten som nuförtiden används för att beräkna hållfasthet är i Norra Österbotten och Lappland 260 kg/m2.

Uppföljning av konstruktionernas skick ligger på fastighetsägarens ansvar

Enligt markanvändnings- och bygglagen är byggnadernas ägare skyldiga att följa med byggnadernas och de bärande konstruktionernas skick, så att byggnaden är säker att använda.

Snö som samlas på taken kan skada fastigheternas takkonstruktioner och i värsta fall orsaka ras. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid stora byggnader med omfattande konstruktioner, så som bl.a. industri- och lagerhallar, maneger, idrottshallar, djurskydds- och maskinhallar. Egnahemshus, par- och radhus hör inte till riskzonen när det gäller takens hållbarhet mot snölast. Även i dessa typer av byggnader bör ägarna följa med samlingar av snö som uppstår lokalt , där snölasten kan bli exceptionellt stor.

Det lönar sig för fastigheternas ägare att kontrollera mängden snö på taken och vid behov vidta åtgärder för att minska lasten. Speciellt för tak som är klassade som riskzoner lönar det sig att minska snölasten innan lasten ens är nära den grundläggande lasten för vilka konstruktionerna är planerade. Snön bör fällas ner på ett tryggt sätt, med säkerhetsutrustning och hjälpmedel som är avsedda för detta, och det får inte medföra fara för en själv eller utomstående. De största riskerna för småhus är vanligtvis relaterade till att den som fäller ner snön faller ner från taket samt till person- och materialskador orsakade av snömassan.

Det måste också beaktas att lättare konstruktioner, så som trädgårdsförråd, sommarkök, träskjul, presenningsstall med stålkonstruktion o.s.v. i allmänhet inte är planerade med lokala snölaster i åtanke. Då man skaffar sådana konstruktioner lönar det sig att ta reda på konstruktionernas bärförmåga av försäljaren, om inte informationen finns i dokumenten som kommer med produkten.

–  Tukes har börjat reda ut säkerheten hos större stålhallar med PVC-tak, eftersom det hos dessa har förekommit problem med strukturens bärförmåga, och de nödvändigtvis inte är uppmätta för att klara av de snölaster som förekommer i norr. Det har förekommit problem med hållbarheten för dessa typer av hallar redan med mindre snölaster, berättar Petri Kulmala. 

* Källa: Miljöförvaltningens sida om snö- och vattensituation

 Kontrollera aktuella snö- och vattenbelastningssituationer på Miljöförvaltningens sidor (länkar):

Takens snölast (Kattojen lumikuorma)

Takens vattensituation (Kattojen vesitilanne)

Ytterligare information: Överinspektör Petri Kulmala, tfn 029 5052 741, [email protected]

Byggprodukter