Tänk också på annat än effekten vid valet av dammsugare

Tukes 3.9.2014 10.15
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Motiva Ab informerar Energimärkningen på dammsugare som införs i början av september gör det lättare för konsumenter att jämföra apparaternas egenskaper. Märkningen berättar mycket mer om dammsugaren än enbart märkeffekten, dvs. motoreffekten, som hittills använts för att ge en uppfattning om dammsugarens dammupptagningsförmåga. Också de nya ekodesignkraven som begränsar dammsugarnas motoreffekt träder i kraft i september. De nya kraven gäller endast produkter som ska släppas ut på marknaden; dammsugare som redan finns på marknaden i EU-området förses inte med energimärkning och de ändras inte heller i enlighet med de nya konstruktionskraven.

Energimärkningsetiketten på dammsugaren är en bra utgångspunkt för en jämförelse av olika apparater: på etiketten anges dammsugarens viktigaste kvalitetsfaktorer, dvs. dess genomsnittliga årliga energiförbrukning, dammupptagningsförmåga, frånluftfiltreringsförmåga och ljudnivå. Energiförbrukningen, dammupptagningsförmågan och frånluftfiltreringen klassificeras på etiketten på skalan A–G.

– Tidigare valde konsumenter som köpte en ny dammsugare oftast dammsugaren med den största märkeffekten och därigenom också den största energiförbrukningen. Nu gör energimärkningen det lättare att välja utifrån faktiska prestationsvärden, och därigenom blir det nu möjligt att uppnå samma städresultat med lägre energiförbrukning, betonar expert Päivi Suur-Uski på Motiva Ab.

Effektiva men energisnåla dammsugare släpps ut på marknaden 

Även de nya ekodesignkraven träder i kraft i september. Kraven begränsar motoreffekten hos nya dammsugare som släpps ut på marknaden, men inte deras sugeffekt. Dammsugarens märkeffekt ska vara mindre än 1 600 watt, och samtidigt införs minimikrav på dammsugarens dammupptagningsförmåga. Kraven gäller inte centraldammsugare, dammsugare som endast drivs med batteri, våt/våt- och torrdammsugare och industridammsugare.

– Med uttrycket "släppa ut på marknaden" avses det första tillhandahållandet av dammsugaren på EU:s marknad. Dammsugare som redan finns på marknaden förses inte med energimärkning och de ändras inte i enlighet med de nya ekodesignkraven. Dammsugare som redan finns på EU-området får alltså säljas som sådana, förklarar säkerhetsingenjör Seppo Niemi på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

– Däremot får man inte längre importera till EU eller tillverka inom EU dammsugare som inte uppfyller kraven på ekodesign och energimärkning. Begreppet "släppa ut på marknaden" avser enskilda dammsugare, inte dammsugarmodeller. Detta gäller oberoende av om dammsugaren har tillverkats som ett enskilt exemplar eller genom serieproduktion, tillägger Niemi.

Kraven stramas åt ytterligare i september 2017, när dammsugarens maximala märkeffekt sänks ytterligare och krav på apparaternas hållbarhet och ljudnivå och på dammrester i apparaternas frånluft införs.

Mer information om energimärkningen och ekodesignkraven finns i Motivas tjänst Köpguide, som är avsedd för konsumenter, och på Tukes webbplats www.ekosuunnittelu.info, som är avsedd för verksamhetsutövare.

Mer information:

Päivi Suur-Uski, expert, Motiva Ab, tfn 042 428 1243 [email protected]
Säkerhetsingenjör Seppo Niemi, Tukes, tfn 029 505 2167, [email protected]