Prosessiturvallisuus­mittareiden kehittäminen kannattaa – parantaa myös tuottavuutta

Tukes
19.7.2017 12.49
Tiedote

 

Usein käytetty sanonta ”mitä et mittaa, sitä et voi johtaa” pätee hyvin myös prosessiturvallisuuteen. Mittaaminen on oleellinen tekijä kaikessa toiminnan parantamisessa.

- Prosessiturvallisuuteen panostaminen parantaa kokonaisuudessaan prosessin hallintaa ja sitä kautta myös tuottavuutta. Prosessiturvallisuuden puutteet taas voivat pahimmillaan realisoitua mittavina henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoina, kertoo ryhmäpäällikkö Leena Ahonen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teolliset prosessit -ryhmästä.

Mittariston valinta lähtee ensisijaisesti laitoksen omasta riskien arvioinnista. Riskien arvioinnista saadaan ne painopisteet, joihin mittarit tulisi ennen kaikkea kohdistaa. Ei ole tarkoituksenmukaista yrittää mitata jokaista prosessiturvallisuusjohtamisjärjestelmän osa-aluetta. Riittävä määrä oikein kohdistettuja mittareita antaa usein tarvittavan kokonaiskuvan tilanteesta.

Tukesin Prosessiturvallisuus ja sen mittaaminen -oppaasta löydät lisää vinkkejä mittariston laadintaan, esimerkkejä käytetyistä mittareista ja case-esimerkin. Opas on julkaistu vuonna 2016.

mittariston_laadintaprosessi


Kuvat: Lauri Mannermaa ja Tukes
Teksti: Mirva Kipinoinen