Risk för elstöt från radiotelefonladdare, ta produkten ur bruk

Tukes 27.4.2017 11.53
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt en allvarlig säkerhetsbrist i en radiotelefonladdare. Produkten kan medföra en risk för elstöt. Den aktuella produkten är laddaren för radiotelefon, Jahti Jakt 1A31KG-2, som har sålts av Erätukku. Tukes rekommenderar att produkten inte används.

Produkten har sålts i alla Erätukkus butiker och i deras näthandel. Erätukku har nu gått i konkurs.

I Tukes test upptäcktes en allvarlig brist i produktens isolering. Nätspänningen kan nå laddningsskenorna av metall och leda till fara för elstöt.

Tukes har inte fått kännedom om farosituationer som produkten skulle ha orsakat. Produkten testades i samband med den normala fältövervakningen.

Laddaren ska tas ur bruk och lämnas in till ett insamlingsställe för el- och elektronikavfall.

Bilder på produkten

Närmare upplysningar

Överinspektör Seppo Niemi, tfn 029 5052 167

[email protected]