Anvisning om bekämpning av gnagare inom foder- och livsmedelsproduktion har uppdaterats

26.2.2019 13.15
Pressmeddelande

Anvisning om bekämpning av gnagare avsedd för aktörer inom foder- och livsmedelsbranschen har uppdaterats. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upprättat anvisningen tillsammans med Livsmedelsverket.

Anvisning om bekämpning av gnagare avsedd för aktörer inom foder- och livsmedelsbranschen har uppdaterats. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upprättat anvisningen tillsammans med Livsmedelsverket.

Det huvudsakliga innehållet i anvisningen har inte ändrats, men anvisningen har uppdaterats för att motsvara innehållet i de uppdaterade tillstånden för användning av rodenticider.

Tillstånd för rodenticider som innehåller antikoagulerande medel uppdaterades förra året. Nuförtiden får man fortlöpande använda endast preparat som innehåller difenakum eller bromadiolon. Fortlöpande användning av övriga verksamma ämnen är förbjuden. På preparatens bruksanvisning har angetts om preparatet får användas fortlöpande.

Efter anvisningens upprättande har även kemikalielagen ändrats och nuförtiden betraktas även de personer som avlagt växtskyddsexamen och som bekämpar gnagare i sin egen jordbruksverksamhet som personer som utför yrkesmässig skadedjursbekämpning.

Anvisningen Bekämpning av gnagare och användning av rodenticider inom foder- och livsmedelsproduktion

Rodenticider på Tukes webbplats

Ytterligare information

Sanna Koivisto, tfn 029 5052 030, [email protected]