Hoppa till innehåll

Rodenticider är farliga för sällskapsdjur

Mediatiedote
Utgivningsdatum 19.11.2020 8.39 | Publicerad på svenska 19.11.2020 kl. 9.18
Pressmeddelande

Denna höst har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tagit emot flera anmälningar om förgiftade katter. Orsaken har varit rodenticider, som katterna fått i sig när de ätit förgiftade möss. Tukes påpekar att den som använder rodenticider är skyldig att följa bruksanvisningen. När rodenticider används ska grannarna varnas, så att de vet att hålla sina sällskapsdjur kopplade så länge bekämpningen pågår. Tukes uppmanar till användning av främst mekaniska musfällor.

Bekämpningen av gnagare är aktuell nu när sommarstugorna stängs för vintern och gnagarna söker sig in i byggnader. Rodenticider som innehåller alfakloralos orsakar ändå skador också på andra djur än möss, för vilka giftet är avsett. Under november månad har antalet anmälningar om förgiftade katter ökat klart. Förgiftade möss är farliga även för vilda djur som tar möss.

–    I fallen med förgiftade katter har det varit fråga om djur som rör sig fritt utomhus och jagar möss. Ibland har giftet använts i grannskapet, men i regel vet man inte var katten har fått i sig giftet. I typiska fall där hundar förgiftats har orsaken varit att hunden kommit åt att äta av giftet i ett skåp eller att det i strid med bruksanvisningen har spritts ut på gården, berättar överinspektör Sanna Koivisto på Tukes. 

En katt som fått i sig gift börjar visa symtom ungefär en halv timme efter att den ätit en mus. Kattens kroppstemperatur sjunker och den får balansrubbningar, kramper och blir medvetslös. Den sjuka katten måste hållas varm och tas till en veterinär. Berätta för veterinären om du vet var och när katten har ätit en mus och om du vet vilken rodenticid som använts. 

Kumos stadsveterinär Pauliina Koponen berättar att man i regel redan utifrån ett telefonsamtal kan misstänka att förgiftningen är orsakad av alfakloralos. 

– Det är typiskt att patienten har balansrubbningar, ökad taktil känslighet och muskelryckningar. Ibland är katten medvetslös och i hypotermi när den kommer till mottagningen. I de fall jag tagit hand om har ägarna inte själva använt rodenticider, utan katten har troligen fått i sig giftet när den fångat en förgiftad mus i närheten av hemmet. 

– Katterna vårdas utifrån sina symtom, de får vätska och deras kondition följs upp. Om katten är vid medvetande kan man försöka få den att kräkas. När vi fått katten att kräkas har ofta en osmält mus kommit upp. Det finns inget motgift mot alfakloralos, och detta försvårar vården av djuren. Lyckligtvis återhämtar sig merparten av katterna 1–3 dagar efter förgiftningen till sitt normaltillstånd, men i en del fall har prognosen varit så dålig att vi blivit tvungna att avliva djuren, säger Koponen. 

 Det finns alternativ till rodenticider

Rodenticider bör inte användas i hushåll med katt eller hund. Det finns alternativ till rodenticider. Tukes uppmanar till användning av främst mekaniska musfällor. De har också den fördelen att mössen inte dör och börjar ruttna någonstans i husets konstruktion. Man kan förebygga förekomsten av möss genom att hålla rent, täppa till springor som är 5 mm och större och se till att ingenting som duger som föda åt dem ligger framme. 

Rodenticider som inte innehåller alfakloralos är mindre farliga för katter och hundar. Mot dessa gifter finns det motgifter, så det är lättare att vårda eventuella förgiftningsfall.  Det verksamma ämnet i rodenticider anges på försäljningsförpackningen. 

Följ bruksanvisningen och varna grannarna

Om du ändå använder rodenticider för bekämpning av möss, ska du följa anvisningarna på försäljningsförpackningen. Gifter får användas endast inomhus. Förvara gifterna utom räckhåll för barn och djur. Berätta för grannarna med katt eller hund om din användning av rodenticider och berätta om förgiftningsrisken. Sök upp och samla in döda möss och släng dem i kärlet för blandat avfall.

Åtgärder har vidtagits för förhindrande av förgiftning: rodenticider får säljas endast i på förhand fyllda beteslådor och bruksanvisningen som nämns ovan finns också på förpackningarna. Kemikalielagen ålägger den som använder rodenticider att följa bruksanvisningen på försäljningsförpackningen. 

Tukes ber om anmälningar av misstänkta förgiftningsfall. Tukes använder uppgifterna när medel för att förhindra förgiftningar övervägs.

Ytterligare information: Överinspektör Sanna Koivisto, tfn 029 5052 030 
e-post i formen: [email protected]
 

Tillbaka till toppen