Hoppa till innehåll

Oförändrat antal bränder som orsakas av felaktiga elinstallationer

Utgivningsdatum 21.3.2019 8.06 | Publicerad på svenska 21.3.2019 kl. 8.25
Pressmeddelande
Antalet elbränder och brandrisker som orsakats av fel i elinstallationer har förblivit oförändrad, trots att räddningsverken sammantaget har haft färre uppdrag på grund av elanläggningar än tidigare.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har publicerat en rapport om bränder och brandrisker som orsakats av elinstallationer.

Antalet elbränder och brandrisker som orsakats av fel i elinstallationer har förblivit oförändrad, trots att räddningsverken sammantaget har haft färre uppdrag på grund av elanläggningar än tidigare.

Tukes utredde brandfarliga fel i elinstallationer genom att från räddningsväsendets databas kartlägga brandlarmuppdrag som orsakats av delar i elanläggningar. Uppgifterna från år 2017 jämfördes med uppgifter i motsvarande utredning från år 2014.

Enligt utredningen orsakade eltekniska fel i fastigheternas fasta och halvfasta installationer 774 släcknings- eller kontrolluppdrag för räddningsverket under år 2017. Av dessa var 223 släckningsuppdrag av brand som utvecklats till byggnadsbrand.

Vanligast var att brandfarligt fel i elinstallation ledde till byggnadsbrand då det gällde “grundläggande elinstallationer” som utgör en fast del av byggnaden eller fastigheten; kabel- och värmesystem, standarduttag och kopplingar samt elcentraler (distributionscentraler).

Iakttagelsen tillsammans med tidigare utredningar av Tukes gör klart att regelbundet underhåll av elsystem är den mest betydande faktorn när det gäller att upprätthålla säkerheten vid användningen av elsystem.

Mer information:
överinspektör Sakari Hatakka tfn 029 5052 562
överinspektör Ville Huurinainen tfn 029 5052 111
e-post form [email protected]

Rapport: Bränder och brandfara som orsakats av elanläggningar (elinstallationer) i Finland år 2017

Över 2500 elbränder årligen – den vanligaste anledningen är slarvig eller oövervakad användning av spis (Meddelande 4.3.2019)

Sähköasennukset ja sähkötyöt