24 människor dog i fjol i elbränder

Tukes 28.5.2015 11.35
Pressmeddelande

I fjol inträffade i Finland totalt 2 460 bränder eller brandtillbud i anslutning till el.  Antalet elbränder som krävde liv uppgick till 20, och i dem omkom 24 människor. Av bränderna berodde 1 700 på elapparater, och av dessa förorsakades hälften av spisar eller ugnar. Att glömma mat på spisen var den vanligaste orsaken.  Antalet dödsfall i elbränder minskade 2011–2013, men i fjol steg det tillbaka till 2010 års nivå. 

Elapparater som orsakade bränder var utöver spisar och ugnar till exempel armaturer (213), tvättmaskiner (100), mikrovågsugnar (83), bastuaggregat (79) och kylutrustningar (61).  Orsaken till spisbränder var oftast att man glömt att stänga av spisen i samband med matlagning. Bränder som fick sin början i lampor hänförde sig oftast till lysrörsarmaturer eller till lampor som varit övertäckta, fallit ned eller fallit omkull. Bastuaggregatbränder orsakas oftast av tvätt som hängs på tork ovanför aggregatet och av föremål som placerats ovanpå aggregatet,

– Bränder som fått sin början i elapparater beror oftast på den mänskliga faktorn, såsom försumlighet, användning eller installation i strid med anvisningarna, bristande underhåll, och därpå beroende skador på apparaten. Elbränder kan även bero på installationsfel. Det går att förebygga elbränder när man använder elapparater på rätt sätt och sköter om underhållet av dem samt låter fackmän sköta installationen och reparationen av apparaterna, säger överinspektör Jukka Lepistö vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Antalet dödsfall till följd av elektriska stötar har varit 1–3 årligen, och antalet har hållits oförändrat i två årtionden. I fjol omkom två personer till följd av en elektrisk stöt. Tukes fick uppgift om 84 elolycksfall, där 32 av offren var fackmän i elbranschen.

Olycksfall med dödlig utgång inträffade när man olovligen rörde sig på tågbanor eller oförsiktigt i närheten av blankledningar.  En elektrisk stöt kan orsakas av ett metspö av kolfiber eller av att kranarmen på ett fordon träffar en blankledning. För en elektrisk stöt behövs det inte alltid ens beröring, för elektricitet "hoppar".  I närheten av blankledningar bör man därför iaktta särskild särskild försiktighet och se till att skyddsavståndet är tillräckligt.


– Elolycksfall sker även hemma och i trädgården, och då är orsaken ofta skadade elapparater, felaktigt kopplade skarvsladdar eller felaktigt bruk av apparater.  Även elinstallationer som man gjort på egen hand eller elapparater som man själv reparerat orsakar farliga situationer och olycksfall. Fasta elinstallationer och reparation av elapparater får endast utföras av fackmän i elbranschen, säger överingenjör Harri Westerlund.

 
Tukes registrerar olycksfall och tillbud i VARO-registret och publicerar årligen en sammanställning av uppgifterna i registret. Uppgifterna om elbränder och om dödsfall vid elbränder kommer från räddningsväsendets Pronto-register. 

Närmare upplysningar:
överinspektör Jukka Lepistö (elbränder), tfn 029 5052 460,
överingenjör Harri Westerlund (elolycksfall), tfn 029 5052 572, [email protected]