Hoppa till innehåll

Se till att den inglasade terrassen eller balkongen är säker – Kom ihåg att hålla små barn och husdjur under uppsikt på balkongen

Mediatiedote
Utgivningsdatum 18.6.2024 10.04 | Publicerad på svenska 18.6.2024 kl. 11.01
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått anmälningar om terrassglas som har rasat. Höga terrassglas som rasar kan orsaka allvarlig fara. Det kan också hända att balkongglasen väldigt lätt kan öppnas, så när du inreder din balkong är det viktigt att tänka på säkerheten, så att små barn eller husdjur inte kan klättra över balkongräcket med hjälp av en möbel.

I nya byggnader är balkongerna vanligen inglasade och i gamla bostäder är det vanligt att glasa in balkongen i efterhand. Att glasa in balkongen skyddar den, skapar ett trevligt extra utrymme i hemmet och gör det möjligt att tillbringa mer tid där.

– Balkongen som utrymme skiljer sig dock inte från något annat utrymme i byggnaden när det gäller säkerhet vid användning, utan omfattas av samma krav. En balkong ska vara lika säker som alla andra delar av byggnaden, säger Petri Kulmala, överinspektör på Tukes. 

Det finns olika typer av krav på terrass- och balkongglas

Det finns inga europeiska harmoniserade standarder för inglasningssystem för terrasser, men en tillverkare kan fortfarande, om hen så önskar, ansöka om frivillig CE-märkning för produkten genom det europeiska tekniska bedömningsförfarandet. CE-märkningen innebär att produkten har tillverkats och testats enligt ett europeiskt bedömningsdokument.

– CE-märkningen garanterar ändå inte ännu att glaset uppfyller nationella krav för säkerhet vid användning. De förutsätter bland annat att glaset dimensioneras för vindlast. Den typ av glas som används som terrassglas är säkerhetsglas, som spricker i små bitar om det går sönder av att till exempel ha träffats av en person, och orsakar därmed inte samma slags skärsår som vanligt planglas, säger Kulmala.

– För personsäkerhetens skull finns det även lagstadgade krav för höjden och konstruktionen på räcken.  På en balkong som används av ett hushåll ska balkongräcket vara minst en meter högt. Det finns också bestämmelser om storleken på öppningar i räcket. Räcket får inte ha vågräta konstruktioner eller figurer som gör det möjligt att klättra på det, säger Kulmala.

En glaskonstruktion i ett räcke som skyddar från fall ska vara sådant att det, om det går sönder, inte orsakar fallrisk eller risk för att en person som står under konstruktionen skadas av nedfallande splitter. Räckeskonstruktionen och dess glas måste tåla vindlast från utsidan och linje- och punktlast från insidan.

– Balkongglas kan öppnas och beroende på mekanismen kan de vara väldigt enkla att öppna. När man inreder en balkong är det viktigt att tänka på att ett barn eller husdjur inte ska kunna klättra över balkongräcket med hjälp av till exempel en soffa eller stol på balkongen, säger Kulmala.  

Funktionaliteten och säkerheten hos terrassglas består av flera faktorer – kom ihåg det här när du ska köpa inglasningssystem 

Funktionaliteten och säkerheten hos öppningsbart terrassglas påverkas i hög grad av hur välplanerad terrassens konstruktion är och hur väl förankrad den är i marken. Höga terrassglas kan vara mycket tunga och även en liten sättning i antingen terrassens trästomme eller i grunden kan leda till att skjutglaset lossnar från sin övre skena och orsakar fara.

I synnerhet vid inglasning av en terrass som byggts i efterhand är det viktigt att noggrant undersöka terrassens konstruktion och funktionalitet. Det lönar sig också att fråga tillverkaren hur väl inglasningssystemet tillåter formförändringar på höjden på terrassen, och bedöma hur väl systemet tekniskt kommer att fungera med terrasskonstruktionen i fråga. I regel utformas och tillverkas terrassglas utifrån antagandet att terrasskonstruktionerna runt omkring inte kommer att förändras.

– När man planerar en terrasskonstruktion är det bra att ta hänsyn till bland annat snölast och eventuell installation av terrassglas, och se till att konstruktionerna inte förändras för mycket, oavsett om byggnaden är ny eller lite äldre. Också om du planerar att glasa in en gammal terrass ska samma faktorer beaktas. När du väljer inglasningssystem för en terrass är det bäst att välja ett system där konstruktionerna förhindrar att glasen rasar, säger Kulmala.

Mer information:
Petri Kulmala, överinspektör, tfn 029 5052 741
e-post: [email protected] 

Tillbaka till toppen