Blogg: Klarspråk för kundernas bästa – och till nytta för alla

15.10.2019 11.21
Pressmeddelande

I fjol fick vi en utmärkelse i tävlingen Årets klargörare, som är en tävling för klarspråk. Forskningscentralen för de inhemska språken gav ett hedersomnämnande till vårt projekt för att reformera webbplatsen tukes.fi. I det här projektet lade vi särskild vikt på klarspråk.

Klarspråksarbetet handlade främst om att införa nya interna verksamhetssätt och gå in för ett nytt sätt att tänka. Vi tror att det som vi gjorde och det som vi lärde oss under arbetets gång också kan vara till nytta för andra.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver att innehållet i tjänsterna ska vara ”möjligt att uppfatta och förstå”. Det gör paragraf 9 i förvaltningslagen mer aktuell än någonsin.

Kunden först

Det var klart från början av projektet för webbplatsreformen att webbplatsen tukes.fi är till för våra kunder. Vi började med att låta göra en användarundersökning och en fördjupad analys av webbplatsen.

Med hjälp av servicedesign utvecklade vi ett antal schematiska användarpersoner och började bygga upp den nya webbplatsen för dem.

Klarspråk uppmuntrar till ansvar

Ett av Tukes strategiska val är att uppmuntra olika aktörer att handla på ett ansvarsfullt sätt. Hur kan vi göra det om våra kunder inte förstår vad vi menar när vi använder uttryck som ”ekonomisk aktör” eller ”tillhandahålla på marknaden”?

Därför lade vi upp vår strategi för webbplatsens innehåll med fokus på kunderna och bestämde att syftet med vår webbplats är att ge användarna handledning och instruktioner som hjälper dem att följa lagstiftningen. Syftet är således inte att upprepa lagar och bestämmelser ord för ord. Det finns ändå fortfarande länkar till lagstiftningen på vår webbplats, oftast längst nere på sidan.

Vi ville att språket som används på våra webbsidor är så klart och enhetligt som möjligt. Därför ordnade vi kurser i skrivande av texter för webben för vår personal. Även cheferna och ledningen deltog. Vi utarbetade dessutom instruktioner för skribenter, modelltexter, en intranätsida om ämnet och till och med en lista över ord som ska undvikas och som rekommenderas.

Det var i huvudsak Tukes experter som skrev texter till Tukes.fi. Vi uppmanade dem att låta kolleger läsa texterna. När texterna var färdiga, gick skribenterna igenom dem tillsammans med kommunikationen före publiceringen.

Arbetet fortsätter

Det är av största vikt för arbetet som helhet att det har ett gemensamt mål och ledningens stöd. Det är inte heller möjligt att överskatta betydelsen av dialog, uppmuntran och tålamod.

Vi gjorde ett stort jobb med att bygga om webbplatsen tukes.fi, men jobbet är ännu inte slut och resultatet är ingalunda perfekt. Det kan hända att det inte ens är möjligt att uppnå någon fulländning i det här området.

Klarspråk föreskrivs inte bara i lagstiftningen. Det behövs också för att vi vill göra texterna bättre och utföra sökmotoroptimering. Klarspråk är bra för alla.

Vi på Tukes vill jobba tillsammans för att främja användningen av klarspråk i vår kommunikation. Om du hittar en oklar punkt eller ett rörigt uttryck på vår webbplats, skicka gärna ett meddelande om det till adressen viestintapalvelut(at)tukes.fi.

Vårt arbete fortsätter – för kundernas bästa.

Mirva Kipinoinen

Mirva Kipinoinen

kommunikationsdirektör

@MirvaKi