Hoppa till innehåll

Sex modeller av brandvarnare testade – inga betydande brister upptäckta

Mediatiedote
Utgivningsdatum 17.9.2020 11.02 | Publicerad på svenska 17.9.2020 kl. 11.27
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat brandvarnare som finns på marknaden. Alla de testade modellerna uppfyllde kraven. Den vanligaste orsaken till att en brandvarnare inte fungerar vid eldsvåda är brister i underhållet.

Sex modeller av brandvarnare valdes för testerna. Fem av modellerna var batteridrivna och en var en brandvarnare som kopplas till elnätet. En av modellerna var en joniserande brandvarnare och resten var optiska brandvarnare. Bland annat testades brandvarnarnas rökkänslighet och ljudstyrka. Vid rökkänslighetstest ska brandvarnarna reagera på rök i förhållanden som fastställs av en standard.

Testerna utförs med fyra olika material och i varje test ingår fyra brandvarnare av samma modell. För ett godkänt testresultat krävs att testbranden utvecklas i enlighet med kraven i standarden då det gäller förändring av temperaturen och röktäthet. Vid test av ljudstyrkan ska brandvarnarens ljud uppgå till minst 85 dB(A) uppmätt på tre meters avstånd.

– Fem av modellerna uppfyllde kraven på rökkänslighet. En brandvarnare av en av modellerna reagerade för långsamt på en pyrande träbrand, men vid nya tester som tillverkaren lät utföra uppfyllde samtliga testade brandvarnare kraven. Alla brandvarnarna uppfyllde kraven på ljudstyrka, säger överinspektör vid Tukes Karoliina Meurman.

Den vanligaste orsaken till att en brandvarnare inte fungerar är brister i underhållet

Tukes publicerade 2018 slutrapporten för ett projekt som utredde funktionaliteten hos äldre brandvarnare, enligt vilken brandvarnaren fungerade i endast 44 procent av bränder i bostäder år 2009–2016. Med tanke på statistiken hittas den främsta orsaken till att brandvarnaren inte fungerar vid brand hos den mänskliga faktorn, bristande underhåll eller försummelse:  antingen saknas brandvarnare helt, brandvarnaren saknar batteri eller batteriet fungerar inte. Statistiken samlades in från Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO).

Marknadsövervakningsprojekt som Tukes låtit utföra stöder statistiken. Tukes har 2008–2020 testat rökkänsligheten hos 63 modeller av brandvarnare. Sju modeller av brandvarnare uppfyllde inte kraven i standarden, men alla modellerna reagerade i någon mån på rök. Brister i rökkänsligheten förekom vanligtvis vid testbränder med ett eller två olika material.

Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar

En brandvarnare ska finnas i varje bostad. Det ska finnas minst en brandvarnare för varje 60 kvadratmeter av en våning eller plan. Invånaren ska varje månad kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att trycka på testknappen. Brandvarnaren ska förnyas med 5–10 års mellanrum. Brandvarnaren ska vara försedd med tillverkarens rekommenderade tidpunkt för byte av brandvarnare. Informationen finns vanligtvis på brandvarnarens botten. Genom att trycka på testknappen testar man endast att brandvarnarens batteri och ljudlarm fungerar, inte brandvarnarens förmåga att reagera på rök.

Mer information: Överinspektör Karoliina Meurman, tfn 029 5052 651
E-postadresserna har formen:[email protected]

Anordningar inom räddningsväsendet
Tillbaka till toppen